Till innehållet

Dyslexikraft

Projektet drivs av: Föreningen Artikel 31

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att utmana normen och visa att dyslektiker kan hantera kunskap via andra sinnen. Tillsammans med ungdomar som har dyslexi vill projektet synliggöra och skapa förståelse för deras särskilda förmågor.

Projektet kommer att utveckla pedagogiska metoder med scenkonsten och konsten som redskap. Ungas berättelser och lösningar på olika lärandesituationer ska ta plats. Med utgångspunkt i ungdomarnas upplevelser och positiva förmågor utarbetar projektet en utställning och föreställning som ska visas på olika platser runt om i Sverige, med tillhörande pedagogiskt arbetsmaterial.

Projektet ska mynna ut i en modell för pedagogisk utlärning. Under projekttiden skapar ungdomarna som deltar en digital mötesplats som även ska fungera som en kunskapsbank där unga med dyslexi delar med sig av sina erfarenheter till varandra. Utställningen, föreställningen och metodmaterial blir en modell som efter projekttiden används i samarbetande skolor. Skolorna kommer även att fungera som ambassadörer för projektet och mötesplatsen.

Efter projekttiden kommer samarbetande föreningar inom dyslexiområdet att förvalta och sprida projektets metodmaterial. Den digitala mötesarenan kommer att hanteras, förvaltas och finnas hos Dyslexiförbundet.

Beviljat belopp

6 710 372 kronor

Projektets tidstatus

87%

Projektet startade i november 2020 och avslutas i november 2023.

Beviljat belopp

6 710 372 kronor

Projektets tidstatus

87%

Projektet startade i november 2020 och avslutas i november 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Kulturskola och psykisk hälsa

    Kulturskolerådet vill med projektet ge fler unga bättre uppväxtvillkor genom att förebygga psykisk ohälsa med kulturskolan som resurs.

  • Vi är värda allt

    Projektet syftar till att öka ungas chans för återetablering i samhället efter vistelse på Statens Institutionsstyrelse (SiS) ungdomshem.

  • ARTmovement

    ARTmovement är ett folkbildande konstprojekt med integrationssyfte. Projektet kommer aktivt att söka upp unga nyanlända och etablerade svenskar som…

Sidan uppdaterades 2020-11-04.