Till innehållet

Egen Kraft i K-Ringen

Projektet drevs av: Kulturverkstan i Konsum Ringen

Beskrivning av projektet

Den ideella kulturförening Kulturverkstan i Konsum Ringen vill med samarbetsorganisationerna skapa en mötesplats för unga med funktionsnedsättning i syfte att hjälpa dem till en ökad självkänsla och bredda möjligheten till meningsfull aktiv fritid med eget kulturskapande som metod.

Tillsammans med sina medlemsorganisationer befinner sig Kulturverkstans verksamhet i en utvecklingsfas och har ett starkt stöd av Motala kommun, som gärna vill se en satsning på kulturverksamhet för barn och unga. Projektet tänker ha en öppen verksamhet – fasta grupper där målgruppen får prova på eget kulturskapande i olika konsttekniker men även drama, media, foto och film/animation. Man kommer även att ha en inriktning med hälsotema (mat och motion).

En referensgrupp till målgruppen ska följa verksamheten, utvärdera och därmed påverka projektets inriktning och fortsättning under de kommande två åren. Gruppen ska även medverka och påverka lokalernas utformning och anpassning till målgruppen.

Efter tre år hoppas man ha skapat grunden till en uthållig verksamhet för målgruppen, med både nyrekrytering av ungdomar och fortsatt arbete med dem som varit aktiva under projekttiden. Projektet genomförs tillsammans med bland andra Habiliteringen, Samordningsförbundet, Folkuniversitetet och Motala kommun

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Kontakt

Ort
Motala

Liknande projekt

  • Små barns skapande

    Projektet ska utveckla nya metoder för hur man kan arbeta med språkutveckling genom estetiska lärprocesser med ett familjecentrerat arbetssätt.

  • Redskap för livet

    Projektets syfte är att stärka barns och ungas möjligheter att göra positiva livsval. Målgruppen är barn och ungdomar i åldern 9-18 som bor i…

  • Demokratiodling

    Detta är ett stadsodlingsprojekt, med fokus på demokratifrågor, som ska genomföras med unga i Stockholms förorter. Arbetet börjar i Botkyrka men ska…

Sidan uppdaterades 2020-07-01.