Till innehållet

En annan syn på träning

Projektet drivs av: Idrottsföreningen Friskis & Svettis i Tyresö

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att utveckla en träningsform som passar äldre med synnedsättning samt utbilda ledare och funktionärer.

Alla träningsformer som Friskis & Svettis idag erbjuder ska ses över och anpassas så att det passar den aktuella målgruppen. För att verksamheten ska fungera så smidigt som möjligt för målgruppen kommer man även att se hur man kan underlätta förflyttningar mellan övningarna för målgruppen. I projektet ingår även att komma fram till vilka termer och ord som ska användas i träningspassen och som är gemensamma för all träning.

Efter projektet

Projektets huvudsakliga mål var att skapa förutsättningar för äldre personer med synnedsättning att kunna träna. Projektgruppen har arbetat både med lokalanpassningar och tillsammans med målgruppen testat sig fram vad gäller olika träningsformer. Ytterligare en ambition med projektet var att kunna erbjuda målgruppen social gemenskap. Friskis & Svettis Riks har stöttat projektet och träningsformen ”Seniorklubben, anpassad träning” finns nu under Friskis gemensamma träningsutbud och erbjuds till målgruppen i hela landet.

Projektet lever vidare i Tyresö som varje vecka har pass på schemat för äldre med synnedsättning. Nu finns även pass för yngre med synnedsättning. Projektet har utbildat flera ledare till passen och även engagerat ett gäng med seniora träningsvärdar som kommer varje vecka och stöttar och hjälper till där det behövs. Projektet har producerat en handbok som delas ut till alla Friskis & Svettis föreningar runt om i landet. Det finns intresse även från andra aktörer som når målgruppen och handboken finns nu också på ett stort antal syncentraler, Synskadades riksförbund och hos parasporten.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i september 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i september 2022.

Liknande projekt

  • Livskraft Söderhamn

    Nio lokala föreningar i Söderhamn har gått samman för att erbjuda fler aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

  • I balans med yoga

    Projektet ska öka välbefinnandet och främja hälsan hos personer med demens. Målet är att ta fram yoga- och balansövningar för målgruppen och en…

  • Idrott - ett gränslöst språk

    Projektet syftar till att starta upp idrottsaktiviteter med och för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och att främja…

Sidan uppdaterades 2023-06-27.