Till innehållet

En annan syn på träning

Projektet drivs av: Idrottsföreningen Friskis & Svettis i Tyresö

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att utveckla och erbjuda lättillgänglig träning av hög kvalité för äldre personer med synnedsättning.

Syftet med projektet är att utveckla en träningsform som passar äldre med synnedsättning samt utbilda ledare och funktionärer. Alla träningsformer som Friskis & Svettis idag erbjuder ska ses över och anpassas så att det passar den aktuella målgruppen. För att verksamheten ska fungera så smidigt som möjligt för målgruppen kommer man även att se hur man kan underlätta förflyttningar mellan övningarna för målgruppen. I projektet ingår även att komma fram till vilka termer och ord som ska användas i träningspassen och som är gemensamma för all träning.  En annan syn på träning är ett projekt som under tre år ska utveckla och erbjuda lättillgänglig träning av hög kvalité för äldre personer med synnedsättning. Vi startade hösten 2019 med att bjuda in en referensgrupp som tillsammans med oss ska vara med och utveckla anpassade träningsformer. Vi kommer också se över anpassningar för synnedsatta i Tyresös träningsanläggning och utbilda tränare och värdar för att leda anpassade träningspass. Utöver träningen kommer vi också, tillsammans med vår referensgrupp, göra löpande uppföljningar. Detta i form av workshops för att utvärdera hur träningen upplevs och påverkar varje enskild deltagare. Vi vill få en inblick i hur en person med synnesättning upplever olika träningsformer och vad som går att göra bättre.  Projektet går i mål januari 2023 med en förhoppning om att vi på Friskis&Svettis i Tyresö ska kunna erbjuda en bra anpassad träning och kunna sprida detta vidare till övriga anläggningar runt om i Sverige.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i september 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i september 2022.

Kontakt

Liknande projekt

  • Arena Paraidrott

    Parasport Jämtland-Härjedalen ska under tre år utveckla och testa en modell för inkludering av paraidrotten i idrottsrörelsen med fokus på…

  • Alla kan yoga

    Projekets syfte är att förbättra fysisk och psykisk hälsa för personer med intellektuella funktionsvariationer.

  • Bus - glädje, lek och rörelse med familjehund

    Syftet med projektet är att ge målgruppen barn och ungdomar med funktionsnedsättning bus, glädje, lek och rörelse, som alla barn har rätt till.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.