Till innehållet

Fäktning för synskadade

Projektet drevs av: Syd i fokus

Beskrivning av projektet

Det här projektet handlar om att lära synskadade och synsvaga att fäkta. Vi välkomnar också seende deltagare. Alla använder ögonbindel för att träna på lika villkor. Projektet drivs av två föreningar: LatiCe och Syd i Fokus.

Fäktning för synskadades syftar till att främja det gemensamma lärandet av fäktning i gruppen. Det syftar även till att stödja och främja åtgärder för livskvalitet, lika möjligheter, integration och oberoende av synskadade/synsvaga deltagare.

Vi kommer att använda en deltagandemetod. Mål: 1. Att genom främjandet av det gemensamma lärandet av fäktning i gruppen stödja och gynna åtgärder för livskvalitet, lika möjligheter, integration och oberoende av de synskadade/synsvaga deltagarna. Vi ska mäta resultaten enligt följande indikatorer: · Antal deltagare. · Positiv stämning, frånvaro av konflikter, kamratskap och glädje hos deltagarna. · Hög närvaro under träningstimmarna. · Behov av medföljning minskar. · Antal informativa möten och prova på fäktning. · Fäktning rekommenderas av berörda aktörer. · Deltagarnas egen utvärdering av verksamheten. 2. Att fäktning för synskadade etablerar sig i Sverige, inte enbart som en del av rehabiliteringen för synsvaga/synskadade, utan även som en erkänd sport där synsvaga/synskadade kan tävla. Vi ska mäta resultaten enligt följande indikatorer: · Det bildas en klubb som blir erkänd av Stockholms Fäktförbund. · Antal deltagare som anmäler sitt intresse för att tävla. · Antal reportagen.

Vi undersöker möjligheten att bilda en idrottsförening (fäktklubb) och att ansluta den till Stockholms Fäktförbund. Vi utgår att när vi väl övergår till att vara en idrottsförening (fäktklubb) som deltagarna själva har hjälpt till att bilda och som är en del av fäktförbundet kommer projektet att vara väl förankrat. När de deltagare som tränar regelbundet har medverkat till att klubben bildas och visat intresse för att ansöka om medlemskap i fäktförbundet kan vi börja ta ut en medlemsavgift. Därtill kommer möjligheten att få finansiering av andra källor att undersökas genom kontakt med berörda aktörer under projektets gång. Vi planerar att starta inkomstbringande aktiviteter, såsom att erbjuda vissa tjänster (överföring/printing av dokument från text till punktskrift, visitkort i punktskrift). Vi kan även erbjuda ”blind fäktning” (prova på att fäkta med ögonbindel) som en fritidsaktivitet för allmänheten.

Delaktighet Från början garanteras projektets målgrupp ett aktivt deltagande och inflytande, likaväl i planeringen och utformningen av projektet som i beslutsfattandet under projektets gång och i samband med utvärderingen av projektet och spridningen av dess resultat. Vi anser att en stark identifikation av målgruppen med projektet är avgörande för att garantera projektets fortsättning efter att det finansiella stödet avslutas.

Det finns en referensgrupp för projektet som träffas regelbundet. I referensgruppen ingår, förutom Syd i Fokus och LatiCe, representanter av Stockholms Fäktförbund, SHIFT/Syndig Idrott, USS Syncentralen Långbro och SRF.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2013 och avslutades i maj 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2013 och avslutades i maj 2016.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.