Till innehållet

Familjen läser 2 - för en mer jämlik skolgång

Projektet drivs av: Helsingborgs stad

Beskrivning av projektet

Projektet bygger vidare på resultaten från ett tidigare Arvsfondsprojekt som vände sig till förskolebarn och deras föräldrar. Syftet är att engagera föräldrar med svenska som andra språk i sina barns utbildning. I förlängningen ska barnen ges bättre förutsättningar att lära sig läsa, räkna och skriva. Målgruppen är barn i F – åk 3 främst i socioekonomiskt utsatta områden. Det kommer att startas upp föräldradrivna utbildningsgrupper och studiecirklar i samarbete Studiefrämjandet och Rädda barnen. Verksamheten ska implementeras i kommunen och spridas vidare både via kommun och samarbetspartners.

Beviljat belopp

6 047 863 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i maj 2024 och avslutas i maj 2027.

Beviljat belopp

6 047 863 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i maj 2024 och avslutas i maj 2027.

Kontakt

Ort
Helsingborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-05-02.