Till innehållet

Fatta Man

Projektet drivs av: Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Beskrivning av projektet

FATTA MAN är en satsning inom FATTA som möjliggör för pojkar och män att ta ansvar och vara del av den positiva förändringen för samtycke i praktik och lagstiftning och en manlighet utan sexuellt våld.

FATTA är en rörelse sprungen ur en frustration över hur samhället och rättssystemet ser ut idag. I juni 2013 startade FATTA med två tydliga mål: 1. Vi behöver en lagstiftning som bygger på samtycke. 2. Vi behöver mer resurser till det främjande och förebyggande arbetet mot sexualiserat våld.  Fatta började hela rörelsen med att samla in berättelser om sex som inte skett på lika villkor. Över hundra berättelser kom att ligga till grund för FATTA-låten av Cleo, Syster Sol, Kristin Amparo och Nasteho Osman. Sedan FATTA startade har rörelsen arbetat utifrån tanken att det sexualiserade våldet måste angripas från många olika håll, hela vägen från rättsväsendet till förskolan. Men människor blir berörda av olika saker och använder sig av olika informationskanaler. FATTA arbetar på bred front i alla rum med kultur och politik som verktyg. FATTA arrangerar klubbar, panelsamtal, demonstrationer, sitter i morgonsoffor, skriver debattartiklar, gör smycken och kläder, träffar politiker och makthavare. Kombinationen av kultur och politik har gjort det enkelt för människor att engagera sig, har gett människor en politisk röst och sänkt tröskeln till beslutsfattare. Nu är det dags att ta rörelsen vidare. Enligt BRÅ är 98% av dem som misstänks för sexualiserade brott män. Därför är det avgörande att vi engagerar pojkar och män att vilja ta ansvar och inkluderar dem i att vara en del av den positiva förändringen och skapa nya normer kring sex, sexualitet och våld.

FATTA MAN bygger på insikten om att dagens destruktiva manlighetsnormer är begränsande, och att vi tillsammans bör kämpa för en annan sorts manlighet. Det är ingen pojkes önskan att senare i livet kränka en annan människa genom sexuella övergrepp, det är normer och stereotyper som skapar den kultur där dessa handlingar utförs. Genom FATTA MAN vill vi öka medvetandet om samtycke och tala om gråzoner och tillsammans undersöka var gränserna går för ömsesidig respekt när det gäller sex. Länge har dessa frågor drivits av kvinnor. Att vi som driver FATTA MAN är män är viktigt. Att förändra bilden och synen på mannen och manligheten är en angelägenhet för alla män. Det är dags att män själva insamlar kunskap, självrannsakar och tar ansvar. Inom FATTA-rörelsen finns unika möjligheter att arbeta tillsammans för att nå ut brett och stort, och skapa ett samhälle där alla oavsett kön känner trygghet och där sexuella brott är historia. Med Män för Jämställdhet som en av organisationerna bakom satsningen finns också den kompetens och kunskap som krävs för att basera arbetet på beprövade metoder och förankra i forskning.

Kvinnors historier och erfarenheter har de senaste åren kommit fram. Nu behöver vi männens erfarenheter och berättelser. Vi män måste våga rannsaka oss själva och visa våra personliga erfarenheter för att vi tillsammans ska kunna överge det samhällsklimat där sexualiserat våld tolereras som en del av manligheten. Historierna kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet med FATTA MAN, där film, musik och andra kulturella uttryck kommer vara bärande. FATTA MAN är en integrerad del av FATTA och kommer arbeta i många sammanhang med olika uttrycksformer. Vi kommer också fokusera på att utveckla metodmaterial för att att skapa trygga rum och forum där män och pojkar kan tala om manlighetsnormer, gråzoner, samtycke och sexualiserat våld.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2014 och avslutades i februari 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2014 och avslutades i februari 2017.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Experiment för alla

    Syftet med projektet är att stärka elevernas kritiska tänkande samt att sänka trösklarna till den akademiska världen för barn i områden med hög…

  • Hälsocoachning - För mig, av mig

    Detta projekt avbröts i juni 2021.

  • FEST E-sport

    Det övergripande målet med FEST E-sport är att förebygga sexuella övergrepp och minska den faktiska och den upplevda otryggheten i och i anslutning…

Sidan uppdaterades 2022-05-02.