Till innehållet

FEST E-sport

Projektet drivs av: Nattskiftet

Beskrivning av projektet

Det övergripande målet med FEST E-sport är att förebygga sexuella övergrepp och minska den faktiska och den upplevda otryggheten i och i anslutning till den digitala världen.

Tillsammans med målgruppen, unga personer som utövar e‑sport och/eller besöker e‑sportevent, ska bland annat en metod för digitalt civilkurage tas fram. Metoden bygger på ett holistiskt angreppssätt med förebyggande, åtgärdande och uppföljande arbete. I ett system med digitala nattvandrare ska unga e-sportare kunna chatta med en utbildad person om situationer som uppstått på nätet eller på event. I projektet ska utbildningar tas fram som ska presenteras på en digital plattform.

En vidare tanke är att bygga samarbeten med arrangörer för e‑sportsevent likt den metod som organisationen Nattskiftet idag använder för olika festivaler.

Beviljat belopp

4 057 130 kronor

Projektets tidstatus

55%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2023.

Beviljat belopp

4 057 130 kronor

Projektets tidstatus

55%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-09-29.