Till innehållet

FEST E-sport

Projektet drevs av: Nattskiftet

Beskrivning av projektet

Det övergripande målet med FEST E-sport är att förebygga sexuella övergrepp och minska den faktiska och den upplevda otryggheten i och i anslutning till den digitala världen.

Tillsammans med målgruppen, unga personer som utövar e‑sport och/eller besöker e‑sportevent, ska bland annat en metod för digitalt civilkurage tas fram. Metoden bygger på ett holistiskt angreppssätt med förebyggande, åtgärdande och uppföljande arbete. I ett system med digitala nattvandrare ska unga e-sportare kunna chatta med en utbildad person om situationer som uppstått på nätet eller på event. I projektet ska utbildningar tas fram som ska presenteras på en digital plattform.

En vidare tanke är att bygga samarbeten med arrangörer för e‑sportsevent likt den metod som organisationen Nattskiftet idag använder för olika festivaler.

Efter projektet

Ett trygghetsarbete har påbörjats hos arrangörer av festivaler och e-sportevent till följd av projektet. Ett tydligt metodmaterial har framtagits. Flera arrangörer har använt materialet. Ett antal trygghetsvärdar bland målgruppen har utbildats.

Verksamheten fortsätter genom projektets samverkansparter som aktivt valt att följa projektets metoder och använda metodmaterialet. Nattskiftet fortsätter att driva webbplatsen där metodmaterialet finns tillgängligt för alla. DreamHack, Female legends och organisationen Män tar över ägandeskapet av metoderna vilket innebär att metoderna kan få ytterligare utveckling och spridning.

Beviljat belopp

4 057 130 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i september 2022.

Beviljat belopp

4 057 130 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i september 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • MIN STORY

    MIN STORY syftar till att synliggöra, lyfta och utbilda om frågan barn och unga som upplever våld i hemmet och ägs av Ericastiftelsen som driver…

  • IC-bility för unga i Sverige

    Projektet ska etablera och sprida modellen Integrative Complexity Thinking, en utbildningsprocess där ungdomar får verktyg att hantera sitt…

  • Samtal för ett liv fritt från våld

    Projektet ska utveckla en modell, som dels ökar pojkars och unga mäns stödsökande i relation till våld, dels skapar en metod för att samtala med…

Sidan uppdaterades 2023-04-13.