Till innehållet

Filmplats (tidigare Mitt hörn av världen)

Projektet drevs av: Föreningen KulturUngdom

Beskrivning av projektet

Projektet ska samla ungdomar mellan 16 och 25 år för att öka deras engagemang i demokratifrågor, vidga sina perspektiv kring ansvar och mänskliga rättigheter samt diskutera och ha workshops kring källkritik, läsförståelse och mediekunskap.

Projektet Filmplats samlar unga för att genom skapande av rörliga bilder öka intresset för och engagemanget i demokrati, mänskliga rättigheter och den egna orten.

Projektet vänder sig till ungdomar mellan 16 och 25 år i hela Västra Götaland, där lokala filmgrupper ska startas i ett flertal kommuner. Deltagarna ska erbjudas varierande kunskapshöjande insatser, inspiration och personlig handledning, samt möjlighet att tillsammans skapa ett gemensamt filmverk som sammanfattar ungas visioner för vårt samhälle. 

Inom projektet ska lokala ungdomsledare och unga mentorer utbildas, för att efter projektets slut och med hjälp av KulturUngdoms filmutvecklare säkra verksamhetens framtid.

Arbetet ska bedrivas i tätt samarbete med lokala aktörer, till exempel fritidsgårdar, biografer och studieförbund, och förankras i kommunernas ungdomsverksamhet som kommer att  få stöd från KulturUngdoms ledare och tillkommande mentorer.

Efter projektet

Projektet ledde till att man nådde drygt 400 aktiva deltagare på 7 orter i Västra Götaland, Göteborg Angered, Åmål, Lidköping, Skövde, Borås, Alingsås och Stenungsund. Deltagarna har genom workshops jobbat med mänskliga rättigheter och skapat film utifrån teman som "samexistens", "rättvisa och lika villkor", samt "att samarbeta trots olikheter".

Projektet har skapat digitala forum för att öka deltagarnas möjlighet att nätverka och lära känna varandra. Deltagarna har samarbetat mellan plattformarna till exempel vid skapande av manus för webbserie där manusförfattare från olika orter skrivit manus tillsammans.

Samarbete och kontakt mellan unga filmskapare i hela regionen har på ett sätt knutit ihop Västra Götaland och stärkt möjligheter till framtida samproduktioner. Deltagarna har skapat gemensamma filmverk som bland annat sammanfattar deras visioner för vårt samhälle. Projektet har utbildat 15 unga deltagare att bli mentorer via Filmplats coachprogram. Dessa har haft ett visst ansvar på sin Filmplats för deltagarkontakt, sociala medier, hjälpt till under workshops och planerat och hållit en egen workshop. Några av dem har successivt fått större ansvar och på tre filmplatser har mentorerna till slut blivit så skickliga att de nu tar över handledarrollen.

Verksamheten fortsätter på sex av de sju orterna.

Filmplats webb

Filmplats coachprogram

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i februari 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i februari 2021.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-04-09.