Till innehållet

Filmrampen

Projektet drivs av: Studiefrämjandet Fyrbodal

Beskrivning av projektet

I projektet ska personer med funktionsnedsättning få grundläggande kunskaper om filmproduktion genom att arbeta tillsammans med ungdomar med tidigare filmerfarenhet samt med stöd av professionella filmarbetare.

Syftet är även att med filmen som verktyg skapa kontaktytor mellan människor, oavsett funktionsförmåga. Ungdomarna med tidigare filmerfarenhet kommer bland annat att fungera som mentorer. Projektet kommer i huvudsak att genomföras i Vänersborg och Trollhättan, men deltagare kommer även att rekryteras från Uddevalla, Lilla Edet och Grästorp. Arbetet kommer att samlas kring produktionen av en långfilm som ska handla om personer med funktionsnedsättning och deras historia. När filmen är klar kommer deltagarna även att arbeta med att marknadsföra och sprida filmen samt arrangera visningar. Filmen har en viktig roll även efter projektet för att sprida kännedom hos allmänheten om personer med funktionsnedsättning och deras historia. Den metod som utvecklas i projektet samlas i ett studiecirkelmaterial. Vidare kommer kunskaper, erfarenheter och tips från projektet att samlas i en handbok för kulturarbetare. I denna ska kulturarbetare, som känner osäkerhet inför att involvera personer med funktionsnedsättning i kulturprojekt, kunna få stöd. Efter projektets slut ansvarar Studiefrämjandet för att fortsatt stödja filmproduktioner samt att arrangera studiecirklar för personer med funktionsnedsättning och filmintresserade ungdomar samt organisationer och institutioner som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med målgrupperna eller området film. Studiefrämjandet tar även ansvar för att sprida metoden på riksplanet.

Efter projektet

Projektet ledde till att en modell togs fram där ungdomar, personer med funktionsnedsättning och professionella filmarbetare tillsammans kan arbeta med olika delar i en filmproduktion. En viktig del av arbetet var att målgruppen personer med funktionsnedsättning själva fick reflektera över och berätta om en viktig del av sin historia. Det mest synliga resultatet blev filmen ”Sockerexperimentet” som fick stor medial uppmärksamhet, visades på filmfestivaler och gick även upp på svenska biografer under 2023. Parallellt med filmen ”Sockerexperimentet” togs även en bakomkulisserna-film fram som kan användas som diskussionsmaterial av andra som vill arbeta med modellen.

Verksamheten lever vidare genom att filmen fortsätter att visas och då medverkar målgrupperna bland annat som visningsvärdar och föreläsare. Studiefrämjandet fortsätter, tillsammans med samverkansorganisationerna, att arrangera studiecirklar om filmproduktion i vilka målgrupperna kommer att kunna arbeta som cirkelledare. En viktig del i den fortsatta finansieringen är den filmfond som upprättats och till vilken alla intäkter från filmen oavkortat förs.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i september 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i september 2022.

Kontakt

Ort
Vänersborg

Liknande projekt

  • ARTmovement

    ARTmovement är ett folkbildande konstprojekt med integrationssyfte. Projektet kommer aktivt att söka upp unga nyanlända och etablerade svenskar som…

  • BAM! Body - Art - Mind

    Projektet ska utveckla metodik som kan användas av kulturutövande ungdomar för att främja sitt fysiska och psykiska välbefinnande i syfte att…

  • Come Together

    Projektet ska skapa ett koncept för körer som vill samarbeta med nyanlända unga i sin närhet. Syftet är att bygga broar mellan unga nyanlända och…

Sidan uppdaterades 2023-03-03.