Till innehållet

Flerspråkiga barns delaktighet i scenkonst

Projektet drevs av: Teater JaLaDa

Beskrivning av projektet

Inom ramen för projektet produceras två professionella flerspråkiga föreställningar där elever i åk F-3 respektive åk 4-6 är med i alla delar av processen och tar fram föreställningsidéer, teman, formspråk, scenografimodeller, bestämmer språk m.m.

Syftet med projektet är att öka flerspråkiga barn och ungas delaktighet inom scenkonstområdet. Det sker genom att deltagarna (barn/elever 6-12 år) genom workshops tillsammans med professionella yrkespersoner tar fram föreställningsidéer, teman och formspråk till två professionella teaterproduktioner som sedan ska turnera över landet. De kommer även att skapa en utställning med scenografimodeller och kostymskisser och/eller en installation som visas i samband med föreställningen. Till föreställningarna tar barnen även fram ett fördjupningsmaterial med frågor de anser är viktiga för andra elever som ser föreställningen att arbeta vidare med.  

Målet är att producera två flerspråkiga föreställningar där målgruppen (barn/elever 6-12 år) ska ha inverkan på den professionella produktionen på alla plan: i val av innehåll, form och språk, ta fram scenografimodeller, bestämma språk m.m. Målet är att 300 barn och unga ska vara aktivt deltagande i förarbetet och föreställningsprocessen och att 6 000 personer ska få ta del av projektet genom dess publika del.

Pedagogiskt material Genom vårt arbete och i kontakten med förskolor och skolor har vi upptäckt ett behov av att hitta modeller för hur man kan arbeta med flerspråkighet och drama. Bland annat deltog vi i Flerspråkighetskonferensen i Stockholm i mars 2015 och pratade om vilka lärdomar vi gjort utifrån vårt arbete och förmedlade tankar om hur förskolor och skolor kan arbeta med flerspråkighet. Därför planerar vi att projektet ska mynna ut i ett konkret pedagogiskt arbetsmaterial innehållande övningar och metoder för att arbeta med flerspråkighet och drama.  Det pedagogiska materialet hoppas vi ta fram i samarbete med studenterna från Pedagogiskt Drama vid Malmö Högskola samt Institutionen för lingvistik vid Lunds universitet. Vi knyter på så vis ihop de olika parternas (skolorna, teatern och högskolan/universitetes) kunskap och erfarenheter till något som leder fram till ett konkret resultat som lever kvar efter projektets avslut. Seminarier Vi kommer under projektets gång kontinuerligt att delta i konferenser kring flerspråkighet och teater och kommunicera projektet. På så vis kommer projektet att ge ringar på vattnet både inom skolans värld och inom teaterbranschen.  Vi använder oss då av den videodokumentation (från workshopparna och föreställningarna) som gjorts kontinuerligt samt av delar av de utställningar som deltagarna gjort (t.ex. scenografimodeller).

Genom projektet prövas och utarbetas en helt ny metod för att arbeta med flerspråkiga barns delaktighet i scenkonsten. Den konstnärliga processen, som på de flesta teatrar brukar starta med att den konstnärliga ledningen/teaterchefen fattar beslut om vilka föreställningar som ska produceras (ämnesval, pjäser) kommer i detta projekt istället börja hos barnen/deltagarna. Det är de som styr vilka ämnen/teman som föreställningarna ska handla om och på vilket sätt de ska gestaltas/iscensättas. De professionella yrkespersonerna - regissör, dramatiker, producent, skådespelare, scenograf, kostymör m.fl. kommer att underordna sig och följa barnens/deltagarnas önskemål men samtidigt använda sin yrkeskunskap för att transformera barnens/deltagarnas idéer och förslag till en professionell teaterföreställning. Som publik kommer eleverna sedan kunna se sina idéer och förslag förverkligade i en teaterföreställning som även andra barn och vuxna tittar på och tar intryck av.

Lunds universitet, institutionen för lingvistik. Studenter från lingvistiken följer vårt arbete med fokus på flerspråkighet och kodväxling och skriver examensarbete om det. Gisela Håkansson - professor på institutionen - har skrivit ett flertal böcker som används som studentlitteratur inom ämnet flerspråkighet.   ABF Malmö Samarbete kring studiecirklar samt mervärden och spridningseffekter i samband med föreställningarna.   Digiscen Distribution av föreställningarna genom deras digitala plattform (www.digiscen.se).   Språkens Hus, Malmö Språkens Hus vid Skånes universitetssjukhus i Malmö riktar sig till flerspråkiga barn med språkstörning.  I kontakten med Språkens Hus har vi hämtat mycket värdefull kunskap kring barn som är flerspråkiga. Genom detta projekt vill vi fortsätta att inhämta kunskap och även få ge av den kunskap som vi får genom projektet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.