Till innehållet

Flickinitiativet

Projektet drevs av: Barkarö SK

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa bättre förutsättningar för flickor att ingå i fotbolls- och föreningsgemenskap och på ett nytt sätt bygga broar mellan förorterna Barkarö och Bäckby i Västerås.

Projektet syftar till att skapa bättre förutsättningar för flickor att ingå i fotbolls- och föreningsgemenskap och på ett nytt sätt bygga broar mellan förorterna Barkarö och Bäckby i Västerås. Det syftar även till att främja förståelse för olika kulturer och främja integration. Aktiviteterna bedrivs framförallt av kvinnliga ledare. Barnen och ungdomarna är med och formar verksamheten för att skapa trygga platser. Utbildning sker av både nya ledare och blivande idrottsföräldrar och målgrupperna nås genom föreningarna Barkarö SK och Bäckby United samt skolor och fritidsgård.

Målet är att få fler flickor att spela fotboll och fler att hålla på längre, men också att utveckla en bredare fotbollverksamhet och ett aktivare föreningsliv i Bäckby. Målgruppen är flickor i åldern 6-15 år, som tidigare av olika skäl inte fått chansen att spela fotboll samt de som redan är aktiva inom fotbollen.

Efter projektet är avslutat kommer verksamheten att drivas vidare av Bäckby United men med långsiktigt samarbete och stöd från Barkarö SK.

Efter projektet

Projektet ledde till ett fler flickor i Bäckby har fått möjlighet att träna och spela fotboll, flickor både från Barkarö och Bäckby har utbildats till ledare, och drivit aktiviteter i Bäckby. Varje vecka samlades ca 40 flickor med fotbollsaktiviteter. Unga ledare har praktiserat sina förvärvade kunskaper i samarbete med Bäckby United samt Bäckby fritidsgård.

Verksamheten lever vidare både inom Barkarö SK och Bäckby United, som en dokumenterad utbildningsmodell. Nybörjarträningarna under ledning av unga ledare fortsätter inom Bäckby United löpande. Lovskolor enligt Flickinitiativet körs vidare varje sommar inom båda föreningarna med stöd från sponsorer och Västerås stad. Utbildningar av fler ledare fortsätter i Barkarö Sks regi.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2019 och avslutades i april 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2019 och avslutades i april 2022.

Kontakt

Ort
Västerås

Liknande projekt

  • Porrens verklighet - en förstudie

    Another Development foundation vill tillsammans med ungdomsföreningen SNAF-Sexualkunskapen ni aldrig fick, genomföra en förstudie för att undersöka…

  • Killars röster om heder

    Projektet ska utveckla en nationell webbplats med olika stödinsatser för killar med hedersproblematik.

  • Healthy women

    Projektet syftar till att starta en hälsoverksamhet för tjejer och unga kvinnor i Järva för att stärka deras självförtroende och självkänsla.

Sidan uppdaterades 2023-01-09.