Till innehållet

Föräldralyftet

Projektet drevs av: Riksförbundet Attention

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att föräldrar som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) ska bli stärkta i sitt föräldraskap och få en förbättrad kommunikation samt bemötande inom socialtjänsten när de söker stöd.

De ska få verktyg till stöd i sitt föräldraskap samt förutsättningar att genomföra bra möten och ökade möjligheter att föra sin egen talan. Inom projektet genomförs en kartläggning genom fokusgrupper, workshops och en enkätstudie för att få en bild av hur det är att vara förälder med NPF i mötet med socialtjänsten och hur barn upplever familjens kontakt med socialtjänsten. I två pilotkommuner deltar socialtjänsten och där kommer förbättringsteam, som består av både profession och klienter, att inrättas. Den primära målgruppen är familjer som har kontakt med socialtjänsten kring stödinsatser för sina hemmaboende barn, och där minst en av föräldrarna har en NPF-diagnos. Även barnen i familjerna deltar med sina erfarenheter. En annan målgrupp är handläggare inom socialtjänsten.

Projektet kommer att drivas av Attention efter projekttiden, och dess överlevnad kommer att bestå i det material som produceras såsom trycksaker, informationsfilmer, app, webbaserad information etc och som riktar sig till föräldrarna och socialtjänsten. Utöver detta utformas ett studiecirkelmaterial för föräldrar med NPF och ett utbildningspaket för socialtjänsten.

Efter projektet

Attentions arbete inom projektet Familjelyftet har syftat till att få samverkan mellan socialtjänsten och familjer med NPF att fungera bättre. Ett steg i det arbetet har varit att via enkäter och djupintervjuer lyssna på båda sidorna – både socialsekreterarna och föräldrarna (finns att ta del av på projektets webbsida).

Projektet ledde även till att två utbildningsmaterial utvecklades. Det ena är ett studiecirkelmaterial och självhjälpsmaterial med en digital kurs riktat till familjer med NPF-diagnos som kommer i kontakt med socialtjänsten. Syftet är att förbereda familjen inför mötet. I utbildningen går man bland annat igenom vad en SIP är, vilka rättigheter individen har och vikten av att berätta om sin diagnos samt hur man gör när man inte är nöjd med insatserna eller bemötandet man får. Utbildningen är helt kostnadsfri (maila till kansliet@attention.se och be om inloggningsuppgifter).

Projektet har även utvecklat ett utbildningspaket, med filmer och material, riktat till personal inom socialtjänsten. Det består av sju olika moduler. Totalt har åtta kommuner utbildats i metoden och materialet.

Verksamheten lever vidare genom det material och de kurser som har tagits fram i projektet (finns att ladda ner på Riksförbundet Attentions webbplats). Socialtjänsten i 8 kommuner har utbildats inom området, vilket ökar personalens kunskap om bemötande av familjer med NPF.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i oktober 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i oktober 2021.

Kontakt

Ort
Johanneshov

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-10-24.