Till innehållet

Stöd till föräldrar (nya i Sverige) med psykisk ohälsa/NPF

Projektet drivs av: Stiftelsen Bräcke Diakoni

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att utveckla metoder och verktyg för stärkt föräldraskap. Målgruppen för projektet är föräldrar, nya i Sverige, med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).

Målet är att tillsammans med målgruppen och samarbetsorganisationer ta fram ett föräldraskapsstöd som innefattar webbutbildning och studiecirkelmaterial. Genom projektet vill man öka kunskap om psykisk ohälsa och NPF samt öka tilliten till myndigheter och kunskapen om föräldrastöd. Dessutom kommer projektet öka kunskapen om målgruppens förutsättningar hos yrkesverksamma som möter målgruppen.

Projektet utgår från det tidigare framtagna föräldrastödsprogrammet Trygghet Ur stöd (TrUSt) och kommer att utveckla metoderna utifrån målgruppens behov och förutsättningar. I samarbete med Rädda Barnen, Attention samt föreningen Tidigt föräldrastöd görs en kunskapsinhämtning genom intervjuer, studiebesök och samtal. Tillsammans med målgruppen utvecklas och testas materialet och föräldrastödsprogrammet på flera olika verksamheter.

Efter projektet är avslutat finns ett föräldrastödsprogram för målgruppen tillgängligt att användas samt spridas genom Bräcke Diakoni och projektets samarbetsorganisationer.

Beviljat belopp

8 566 316 kronor

Projektets tidstatus

23%

Projektet startade i november 2023 och avslutas i november 2026.

Beviljat belopp

8 566 316 kronor

Projektets tidstatus

23%

Projektet startade i november 2023 och avslutas i november 2026.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-11-10.