Till innehållet

Föreningsservice i Helsingborg

Projektet drevs av: DHS - Funktionshinderrörelsen i Helsingborg

Beskrivning av projektet

Projektet ska bygga upp ett service- och kunskapscenter för föreningslivet i Helsingborg som ska vara en arbetsplats för personer med funktionsnedsättning och även fungera som en plats för arbetsträning och arbetsrehabilitering.

Projektet syftar dels till att stärka funktionshinderrörelsen genom att avlasta föreningarna från administrativt arbete så att de kan fokusera på sin kärnverksamet, dels till att skapa en bättre arbetsmarknad för målgruppen.

Projektets målsättning är att bygga upp ett service- och kunskapscenter för föreningslivet i Helsingborg. Centret ska vara en arbetsplats för personer med funktionsnedsättning och även fungera som en plats för arbetsträning och arbetsrehabilitering.

Efter projekttiden ska verksamheten drivas vidare som ett arbetsintegrerande socialt företag för och med målgruppen. Kooperativet ska finansieras med intäkter från de uppdrag som utförs.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Kontakt

Ort
Helsingborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.