Till innehållet

Föreningsservice i Helsingborg

Projektet drivs av: DHS - Funktionshinderrörelsen i Helsingborg

Beskrivning av projektet

Projektet ska bygga upp ett service- och kunskapscenter för föreningslivet i Helsingborg som ska vara en arbetsplats för personer med funktionsnedsättning och även fungera som en plats för arbetsträning och arbetsrehabilitering.

Projektet syftar dels till att stärka funktionshinderrörelsen genom att avlasta föreningarna från administrativt arbete så att de kan fokusera på sin kärnverksamet, dels till att skapa en bättre arbetsmarknad för målgruppen.

Projektets målsättning är att bygga upp ett service- och kunskapscenter för föreningslivet i Helsingborg. Centret ska vara en arbetsplats för personer med funktionsnedsättning och även fungera som en plats för arbetsträning och arbetsrehabilitering.

Efter projekttiden ska verksamheten drivas vidare som ett arbetsintegrerande socialt företag för och med målgruppen. Kooperativet ska finansieras med intäkter från de uppdrag som utförs.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Kontakt

Ort
Helsingborg

Liknande projekt

  • De offentliga arbetsgivarnas ansvar. DOA

    Syftet med DOA är att offentliga verksamheter i Skåne ska anställa personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga i ökad…

  • Fungera Mera

    Projektet Fungera Mera syftar till att öka möjligheterna för barn, unga och vuxna med funktionsvariationer att delta i idrottsaktiviteter i…

  • I särklass säkrare

    Samtalsgrupper för och med ungdomar inom särskoleverksamheter samt föräldrautbildningar. Fokus på sex - och samlevnad.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.