Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Föreningsservice i Helsingborg

Projektet drivs av: DHS - Funktionshinderrörelsen i Helsingborg

Beskrivning av projektet

Projektet ska bygga upp ett service- och kunskapscenter för föreningslivet i Helsingborg som ska vara en arbetsplats för personer med funktionsnedsättning och även fungera som en plats för arbetsträning och arbetsrehabilitering.

Projektet syftar dels till att stärka funktionshinderrörelsen genom att avlasta föreningarna från administrativt arbete så att de kan fokusera på sin kärnverksamet, dels till att skapa en bättre arbetsmarknad för målgruppen.

Projektets målsättning är att bygga upp ett service- och kunskapscenter för föreningslivet i Helsingborg. Centret ska vara en arbetsplats för personer med funktionsnedsättning och även fungera som en plats för arbetsträning och arbetsrehabilitering.

Efter projekttiden ska verksamheten drivas vidare som ett arbetsintegrerande socialt företag för och med målgruppen. Kooperativet ska finansieras med intäkter från de uppdrag som utförs.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Kontakt

Ort
Helsingborg
Sidan uppdaterades 2020-06-02.