Till innehållet

Förskolelyftet

Projektet drivs av: Riksförbundet Attention

Beskrivning av projektet

Projektets mål är att ta fram ett kunskapsmaterial med bildstöd, filmer och övningar som riktar sig till familjer med barn i förskoleåldern där vårdnadshavare och/eller barn har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Syftet är att ta fram en spridningsbar metod som underlättar kontakterna mellan skolan och hemmet och som stöttar vårdnadshavarna i föräldrarollen. Ett viktigt mål är även att minska den stigmatiska upplevelsen som många familjer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar känner i kontakten med olika samhällsfunktioner.
Metod och material utvecklas tillsammans med barn, pedagoger och vårdnadshavare på förskolor som deltar i projektet.
Efter projektet ska metoden vidareutvecklas och spridas genom Attentions lokalföreningar och av de förskolor som deltar i projektet.


Beviljat belopp

10 655 080 kronor

Projektets tidstatus

18%

Projektet startade i oktober 2023 och avslutas i oktober 2026.

Beviljat belopp

10 655 080 kronor

Projektets tidstatus

18%

Projektet startade i oktober 2023 och avslutas i oktober 2026.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-01-18.