Till innehållet

Förstudie av Civilsamhällesplattform mot våldsbejakande extremism

Projektet drivs av: Forum - Idéburna organisationer med social inriktning

Beskrivning av projektet

Förstudien ska utreda möjligheterna att utveckla en civilsamhällesplattform för arbete mot våldsbejakande extremism och för tillit och demokrati.

Forum ska tillsammans med flera samarbetsorganisationer genomföra en förstudie, med syfte att utreda möjligheterna att utveckla en civilsamhällesplattform för arbete mot våldsbejakande extremism och för tillit och demokrati. Plattformen ska vara en samlande punkt för detta ändamål och fungera som ett koordinerande center, innehållande verktyg och funktioner som underlättar för organisationer att bedriva verksamhet och insatser i form av till exempel anhörigstöd, avhopparverksamhet och socialt förebyggande insatser. Förstudien ska pågå i fem månader och visa vilka funktioner och aktiviteter som ska ingå i plattformen samt hur plattformen ska organiseras och finansieras. Förstudien ska även klarlägga vilka civilsamhällesaktörer som initialt behöver ingå i plattformen och vilka offentliga aktörer som behöver involveras i samverkan samt hur denna samverkan ska se ut. Den långsiktiga målsättningen är att efter förstudiens slut söka fortsatta medel ifrån Arvsfonden och/eller andra finansieringskällor för att möjliggöra arbetet med att etablera plattformen utifrån förstudiens resultat.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i november 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i november 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.