Till innehållet

Framtid NU

Projektet drevs av: Teater K

Beskrivning av projektet

År 2011! Vad tänker och känner unga människor om framtiden? Hur vill de att framtidens samhälle ska se ut?

Vad tänker och känner unga människor om framtiden? Hur vill de att framtidens samhälle ska se ut? Hur tar man makten över sitt liv?

Arbetet i gruppen startade med att vi föreläste om självkänsla och kopplade detta till hur samhället ser ut, samt ledde övningar för att skapa en trygg grupp med ett stödjande klimat. Vi har använt en hel del tid till olika övningar som drama, psykodrama forumteater etc. och det vill de ha mer av.

Vi har varit tydliga med att ge utrymme för deltagarna att själva direkt välja innehåll och riktning i projektet. Vi har nu en struktur där deltagaan turas om att leda våra träffar. Vi avsatte ett par möten i början till att få fram deltagarnas idéer om vad projektet ska innehålla, och vad de ville att vi skulle göra tillsammans. Vi hade både öppna samtal och strukturerade övningar för att få fram åsikter och idéer. Resultatet blev att de ville börja med att se över vilka värderingar gruppen delar/resp- inte delar innan de ville gå vidare till val av aktiviteter. Vi har ägnat oss åt att kartlägga världsläget och enas om vad vi ser för problem och orsaker till att saker inte utvecklas i världen.  

Initiativ från deltagarna har varit att delta i en konferens om att förebygga våld mot kvinnor. Vi åkte tillsammans till konferensen ”MOTKRAFT” fredagen den 21 januari 2011 i Stockholm. Arrangörer var Terrafem och Kruton. Genom deltagarinitiativ har vi behandlat frågan om alkoholens roll och konsekvenser i samhället. Vi har gjort ytterligare resor till Stockholm, den ena för att gå på en föreläsning med Tim Jackson när han var på ABF. Den andra resan gjordes för att delta i ett internationellt möte om Parecon (Participatory Economy eller Deltagarekonomi på svenska). Vi har även lyssnat på Nicole Foss som besökte riksdagen för att berätta om det sora finanskris som kommer att orsakas av dramatiskt stigande oljepriser p.g.a. "peak oil".Vi ser fram emot att delta i Steg 3:s "Tillväxtforum" samt besök i Knivsta kommun för att få information om deras ambitiösa hållbarhetsplaner. Vi kommer även i vår att besöka sveriges första Ekoenhet, Ängsgärdet och där även få en kurs om transition rörelsen och "Omställning Sverige".  Vi har saknat trovärdiga genomarbetade framtidsvisioner! 

Projektet drivs tillsammans med Katrineholms Kommun och stöds också av Allmänna arvsfonden samt Landstinget i Sörmland.  

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2010 och avslutades i mars 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2010 och avslutades i mars 2013.

Kontakt

Ort
Katrineholm

Liknande projekt

  • Scenario 2030

    Projektet ska med drama och film som metod tillsammans med ungdomar utveckla och utforska deras tankar och visioner om social, ekonomisk och…

  • Psykisk hälsa på 4H-gården

  • Demokratiodling

    Detta är ett stadsodlingsprojekt, med fokus på demokratifrågor, som ska genomföras med unga i Stockholms förorter. Arbetet börjar i Botkyrka men ska…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.