Till innehållet

Psykisk hälsa på 4H-gården

Projektet drivs av: Riksförbundet Sveriges 4H

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta fram ett kompetenspaket om psykisk hälsa hos barn som ska kunna användas inom Sveriges 4H. Paketet består av en modell för kompetensutveckling av ledare och personal och ett metodmaterial för att starta hälsogrupper.

4H-gårdar ger barn en möjlighet att lära sig om djur och natur. Att vara tillsammans med djur är för många en lindring när det psykiska måendet sviktar. 4H vänder sig till alla barn och unga, och bland de barn som hittar till 4H finns det en stor grupp som mår psykiskt dåligt. Ett mål med projektet är att öka kompetensen hos personal och ledare om barn och psykisk hälsa för att bli tryggare i rollen som förebild.

Hälsogrupper skapar ett tryggt rum där deltagarna kan diskutera svåra frågor så som är relevanta i deras liv, under ledning av en kompetent kursledare. Hälsogrupperna vänder sig till barn och unga mellan 10 och 16 år. Projektet ska ta fram ett material så att det blir möjligt för en 4H-gård att starta en hälsogrupp.

Kompetenspaketet ska tas fram i nära samarbete med målgruppen och i samverkan med studieförbund och intresseorganisationer. Efter projektets slut ska hälsogrupperna och modellen för kompetensutveckling vara en del av 4H-rörelsens ordinarie verksamhet.

Beviljat belopp

3 675 956 kronor

Projektets tidstatus

22%

Projektet startade i oktober 2023 och avslutas i oktober 2026.

Beviljat belopp

3 675 956 kronor

Projektets tidstatus

22%

Projektet startade i oktober 2023 och avslutas i oktober 2026.

Kontakt

E-post
Ort
Katrineholm

Liknande projekt

  • Kreativa vänner

  • Gaming in Motion

    E-sportföreningen Young Gamers ska ta fram ett metodmaterial som syftar till att stärka den fysiska och psykiska hälsan i och kring e-sporten.

  • Open Stage & Mind

    Projektets syfte är att ge stöd till blivande yrkesmusiker i åldern 18–25 år, för att öka det psykiska välbefinnandet och skapa trygghet i den…

Sidan uppdaterades 2023-11-17.