Till innehållet

Kreativa vänner

Projektet drivs av: Internationella vänner

Beskrivning av projektet

Projektet Kreativa vänner syftar till att förbättra unga arbetssökandes möjligheter att komma ut i arbete genom att främja deras psykiska hälsa. Med utgångspunkt i metoden SKAPA ska målgruppen skapa en plats i tillvaron där de kan uttrycka sig själva och delta i ett sammanhang som inte är prestationsbaserat.

Målgruppen tar del av metoden i ett kursformat där arbetet sker i mindre grupper. Vid kurstillfällena får deltagarna möjlighet att uttrycka sig kreativt – bland annat genom målning och skulpterande – samt uppleva kultur genom studiebesök till kulturinstitutioner runt om i regionen. Kurserna leds av processledare ur målgruppen som utbildas i metoden SKAPA. Några av dem är tidigare kursdeltagare.

Projektet ska resultera i en metodhandbok och en plan för överföring av metoden till medverkande kommuner som vid ett lyckat resultat ska implementera den i den egna verksamheten.

Beviljat belopp

4 424 430 kronor

Projektets tidstatus

15%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i januari 2027.

Beviljat belopp

4 424 430 kronor

Projektets tidstatus

15%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i januari 2027.

Kontakt

Ort
Värnamo

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-12-18.