Till innehållet

Sounds Like Vännäs

Projektet drivs av: Vännäs kommun

Beskrivning av projektet

Tillsammans med målgruppen, civilsamhällsorganisationer och representanter för musikbranschen vill Vännäs kommun utveckla en levande musikgruppsverksamhet för ungdomar och unga vuxna, från 11 till 25 år, där även ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning ingår. Projektet riktar sig särskilt till dem som vill hitta nya sociala sammanhang, lider av psykisk ohälsa eller befinner sig i ett socialt utanförskap.

Genom att starta musikgrupper i olika musikstilar får deltagarna mötas och tillsammans arbeta för att utvecklas som individer och i grupp, med musikintresset som gemensam nämnare. Målet är att skapa ett självförsörjande musikliv utifrån socialt stärkande grupprocesser och att motverka psykisk ohälsa. Deltagarna ska lära och inspireras av varandra och av etablerade musiker, bygga relationer och skapa en kreativ och inkluderande miljö att vistas i. De äldre deltagarna kommer även att erbjudas cirkelledarutbildning och ska vara faddrar till de yngre deltagarna.

Efter projektet kommer musikgrupperna och den framtagna verksamheten att drivas vidare i fortsatt samverkan mellan kommunen och Studieförbundet Vuxenskolan. Projektet är tänkt att bli modell för en ny verksamhetsinriktning inom Musikskolans verksamhet i Vännäs kommun.

Beviljat belopp

3 117 665 kronor

Projektets tidstatus

7%

Projektet startade i maj 2024 och avslutas i maj 2027.

Beviljat belopp

3 117 665 kronor

Projektets tidstatus

7%

Projektet startade i maj 2024 och avslutas i maj 2027.

Kontakt

Ort
Vännäs

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-05-02.