Till innehållet

Matfulness

Projektet drivs av: Falkenbergs Fontänhus Vänner

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla ett 8-veckorsprogram som kombinerar matlagning och en anpassning av metoden Mindful Self Compassion (MSC).

Genom programmet ska personer med nedsatt psykisk hälsa som är i behov av sysselsättning, men ännu inte redo för ordinarie arbetsträning, ges förutsättningar till ett självständigt och mentalt friskare liv. Utbildningen i matlagning ska ge deltagarna kunskap i att förbereda och laga en hel måltid i sin hemmiljö – och därigenom bli mer självständiga, äta nyttigare och kunna ta ansvar för sin egen ekonomi. MSC som metod ska stärka deltagarnas självmedkänsla, motivation samt koncentrationsförmåga och närvaro i matlagningen – att känna, dofta och smaka. Programmet ska vara individuellt anpassat och man ska kunna delta obegränsat antal gånger, eftersom man genom repetition med ett succesivt större eget ansvar kan utveckla förmåga och självförtroende. Deltagare i projektet kommer främst att vara personer i Falkenbergs kommun med boendestöd samt patienter från Vuxenpsykiatrimottagningen i Falkenberg.

Genom finansiering utifrån Lagen om valfrihetssystem (LOV) ska verksamheten fortsätta drivas i egen regi efter projekttiden. I samverkan med Mimi folkhögskola ska man också ta fram en digital kurs som efter projekttiden ska fortleva som folkhögskolekurs.

Beviljat belopp

4 296 170 kronor

Projektets tidstatus

25%

Projektet startade i september 2023 och avslutas i september 2026.

Beviljat belopp

4 296 170 kronor

Projektets tidstatus

25%

Projektet startade i september 2023 och avslutas i september 2026.

Kontakt

Ort
Falkenberg

Liknande projekt

  • Kreativa vänner

  • Gaming in Motion

    E-sportföreningen Young Gamers ska ta fram ett metodmaterial som syftar till att stärka den fysiska och psykiska hälsan i och kring e-sporten.

  • Open Stage & Mind

    Projektets syfte är att ge stöd till blivande yrkesmusiker i åldern 18–25 år, för att öka det psykiska välbefinnandet och skapa trygghet i den…

Sidan uppdaterades 2023-09-28.