Till innehållet

Matfulness

Projektet drivs av: Falkenbergs Fontänhus Vänner

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla ett 8-veckorsprogram som kombinerar matlagning och en anpassning av metoden Mindful Self Compassion (MSC).

Genom programmet ska personer med nedsatt psykisk hälsa som är i behov av sysselsättning, men ännu inte redo för ordinarie arbetsträning, ges förutsättningar till ett självständigt och mentalt friskare liv. Utbildningen i matlagning ska ge deltagarna kunskap i att förbereda och laga en hel måltid i sin hemmiljö – och därigenom bli mer självständiga, äta nyttigare och kunna ta ansvar för sin egen ekonomi. MSC som metod ska stärka deltagarnas självmedkänsla, motivation samt koncentrationsförmåga och närvaro i matlagningen – att känna, dofta och smaka. Programmet ska vara individuellt anpassat och man ska kunna delta obegränsat antal gånger, eftersom man genom repetition med ett succesivt större eget ansvar kan utveckla förmåga och självförtroende. Deltagare i projektet kommer främst att vara personer i Falkenbergs kommun med boendestöd samt patienter från Vuxenpsykiatrimottagningen i Falkenberg.

Genom finansiering utifrån Lagen om valfrihetssystem (LOV) ska verksamheten fortsätta drivas i egen regi efter projekttiden. I samverkan med Mimi folkhögskola ska man också ta fram en digital kurs som efter projekttiden ska fortleva som folkhögskolekurs.

Beviljat belopp

4 296 170 kronor

Projektets tidstatus

8%

Projektet startade i september 2023 och avslutas i september 2026.

Beviljat belopp

4 296 170 kronor

Projektets tidstatus

8%

Projektet startade i september 2023 och avslutas i september 2026.

Kontakt

Ort
Falkenberg

Liknande projekt

  • Mind Unga!

    Organisationen Mind ska ta fram metoder och material som stärker målgruppen ungas färdigheter att förebygga psykisk ohälsa.

  • Livslinjen - en plats där unga kan få stöd att hantera livet

    I projektet ska Mind utveckla en ny stödlinje för unga mellan 16 och 25 år för att ge tillgång till medmänskligt stöd att hantera livssvårigheter…

  • Livsprat

    Livsprat ska underlätta för unga att samtala om och bearbeta centrala livsfrågor i syfte att stärka den psykiska hälsan hos målgruppen, unga…

Sidan uppdaterades 2023-09-28.