Till innehållet

Livsviktiga snack i skolan

Projektet drivs av: Suicide Zero

Beskrivning av projektet

Suicide Zero kommer i detta projekt att anpassa och utveckla den befintliga metoden Livsviktiga snack så att den även kan användas i skolan.

Genom projektet ges skolpersonal och andra viktiga vuxna förutsättningar att ge stöd till barn (med eller utan funktionsnedsättning) i åldern 9-12. Genom att målgruppen får träna på att identifiera och prata om känslor samt lära sig hitta fungerande copingstrategier för utmanande situationer som kan dyka upp genom livet får de verktyg att bättre hantera livets upp- och nergångar. De kunskaperna och förmågorna är viktiga skyddsfaktorer mot bland annat depression och suicid längre fram i livet enligt forskningen.

Ett antal skolor och deras elever kommer att delta i utvecklandet av det digitala material som tas fram och verksamheten kommer att implementeras av organisationen för att spridas till alla skolor och elevhälsoteam.

Allt material kommer att vara lättillgängligt och gratis då organisationen vill att materialet ska bli en självklar del i alla skolor.

Beviljat belopp

8 910 920 kronor

Projektets tidstatus

64%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

8 910 920 kronor

Projektets tidstatus

64%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Livslinjen - en plats där unga kan få stöd att hantera livet

    I projektet ska Mind utveckla en ny stödlinje för unga mellan 16 och 25 år för att ge tillgång till medmänskligt stöd att hantera livssvårigheter…

  • Mind Unga!

    Organisationen Mind ska ta fram metoder och material som stärker målgruppen ungas färdigheter att förebygga psykisk ohälsa.

  • Operation Prevention Linköping

    Föreningen Arts & Hearts ska tillsammans med skolor i Linköpings kommun vidareutveckla det material som tagits fram under ett tidigare…

Sidan uppdaterades 2022-07-04.