Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Livsviktiga snack i skolan

Projektet drivs av: Suicide Zero

Beskrivning av projektet

Suicide Zero kommer i detta projekt att anpassa och utveckla den befintliga metoden Livsviktiga snack så att den även kan användas i skolan.

Genom projektet ges skolpersonal och andra viktiga vuxna förutsättningar att ge stöd till barn (med eller utan funktionsnedsättning) i åldern 9-12. Genom att målgruppen får träna på att identifiera och prata om känslor samt lära sig hitta fungerande copingstrategier för utmanande situationer som kan dyka upp genom livet får de verktyg att bättre hantera livets upp- och nergångar. De kunskaperna och förmågorna är viktiga skyddsfaktorer mot bland annat depression och suicid längre fram i livet enligt forskningen.

Ett antal skolor och deras elever kommer att delta i utvecklandet av det digitala material som tas fram och verksamheten kommer att implementeras av organisationen för att spridas till alla skolor och elevhälsoteam.

Allt material kommer att vara lättillgängligt och gratis då organisationen vill att materialet ska bli en självklar del i alla skolor.

Beviljat belopp

8 910 920 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

8 910 920 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2021-12-29.