Till innehållet

Livslinjen - en plats där unga kan få stöd att hantera livet

Projektet drivs av: Mind

Beskrivning av projektet

I projektet ska Mind utveckla en ny stödlinje för unga mellan 16 och 25 år för att ge tillgång till medmänskligt stöd att hantera livssvårigheter och psykiska besvär.

Livslinjen är en ny verksamhet som förbättrar och förändrar stödet till unga med lindrigare former av psykisk ohälsa med avsikten att förebygga allvarligare psykisk ohälsa. Idag hör många unga utan självmordstankar av sig till Mind i brist på annan stödverksamhet. Trots att de befintliga stödlinjerna har haft en stor kapacitetsökning under de senaste åren och kan ta emot fler än 107 000 samtal på ett år, kommer en majoritet av de som ringer inte fram. Med Livslinjen kommer unga i hela landet med lindrigare psykiskt lidande få tillgång till ett medmänskligt stöd via samtal och chatt. Livslinjen ska bemannas med vuxna volontärer och ha generösa öppettider. I projektet ska man utveckla tekniska förutsättningar för att ta emot stödsökande, ta fram en utbildning och rekrytera volontärer. Målet är att Livslinjen ska ha en kapacitet att ta emot 100 000 samtal per år i slutet av projekttiden.
Efter projektet slut kommer Livslinjen att vara en integrerad del av Minds ordinarie stödverksamhet.


Beviljat belopp

7 350 859 kronor

Projektets tidstatus

79%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i mars 2025.

Beviljat belopp

7 350 859 kronor

Projektets tidstatus

79%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i mars 2025.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Starka Tillsammans - psykisk ohälsa & suicidprevention för unga transpersoner

    Projektets syfte är att främja psykisk hälsa och förebygga suicid hos unga transpersoner, unga som funderar kring sin könsidentitet i åldern 12-25…

  • Livsviktiga snack i skolan

    Suicide Zero kommer i detta projekt att anpassa och utveckla den befintliga metoden Livsviktiga snack så att den även kan användas i skolan.

  • Mind Unga!

    Organisationen Mind ska ta fram metoder och material som stärker målgruppen ungas färdigheter att förebygga psykisk ohälsa.

Sidan uppdaterades 2022-07-05.