Till innehållet

Körsång för psykisk hälsa

Projektet drivs av: Riksföreningen Svenska Gospelverkstaden

Beskrivning av projektet

Med projektet ska Svenska Gospelverkstaden tillsammans med Studieförbundet Bilda ta fram en modell för körsång i syfte att främja psykisk hälsa hos unga. Modellen ska bestå av ett repetitions- och konsertupplägg med förslag på repertoar, sociala aktiviteter och samtalsstöd om existentiella frågor. Modellen kommer att tas fram i en samskapande process mellan projektets medarbetare, unga personer och körledare. I fyra projekt-körer på olika platser i landet ska projektet pröva och utveckla modellen. Projektet ska bilda ett nationellt nätverk av körledare.

Efter projektets slut ska modellen kunna användas av nya och befintliga körer. Svenska Gospelverkstaden och Studieförbundet Bilda ska fortsätta stödja aktörer som vill använda sig av modellen.

Beviljat belopp

7 225 531 kronor

Projektets tidstatus

19%

Projektet startade i november 2023 och avslutas i november 2026.

Beviljat belopp

7 225 531 kronor

Projektets tidstatus

19%

Projektet startade i november 2023 och avslutas i november 2026.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-11-10.