Till innehållet

Från Ensamstående till Enastående

Projektet drevs av: Föreningen Enastående Föräldrar

Beskrivning av projektet

Projektet består av tre delprojekt som ska bekämpa utanförskap hos ensamstående föräldrar 1. Lots och föräldrastöd 2. Kreativ fritid 3. Berättelser från periferin

Idag finns omkring 400 000 barn som lever med ensamstående föräldrar i Sverige. Ca 22 000 av dessa barn finns i Göteborg. I åldern 0-6 år är antalet barn ca 7000. Både nationella och internationella studier visar tydligt att barn till ensamstående föräldrar är mer utsatta än barn till samboende föräldrar. Dessa barn löper större risk för ohälsa och hamnar lättare i socialt och ekonomiskt utanförskap än andra barn. Ensamstående föräldrar och deras barn är en grupp som under de senaste 25 åren kontinuerligt har halkat efter ifråga om disponibel inkomst. Statens folkhälsoinstituts genomgång från 2013 slår fast att andelen ensamstående med barn som räknas som ekonomiskt utsatta har fördubblats under 2000-talet. 2010 var det dessutom tre gånger så vanligt att ensamstående med barn levde i relativ fattigdom jämfört med sammanboende med barn och många är fast i en situation där man har akuta svårigheter att klara sina löpande utgifter. Andra konkreta problem som ofta lyfts fram är trångboddhet och generella svårigheter med att kombinera föräldraskap med arbete. Den dominerande gruppen är ensamstående mammor. Dessa är överrepresenterade bland arbetslösa, sjukskrivna och bland personer som är beroende av försörjningsstöd. Vi vill därför med detta projekt försöka mobilisera ensamstående föräldrar och deras barn och utveckla en rättighetskultur hos målgruppen för att lägga grunden för en positiv process mot ökad självkänsla, egenkraft och minskat utanförskap.

Projektets övergripande resultatmål är att etablera en Lots och föräldrastödsfunktion, en pedagogisk verksamhet för barn till ensamstående föräldrar och ett dokumentationsprojekt. Projektets olika delar ska förverkligas utifrån ett rättighetsbaserat arbetssätt och bygga på föräldrarnas och barnens aktiva deltagande. Målgruppens kunskap om sina rättigheter och hur man som rättighetsbärare kan agera när rättigheter kränks ska öka. 

Föreningen Enastående Föräldrar är en stabil förenig med kontinuerlig verksamhet sedan 1996. Vi får sedan flera år tillbaka bidrag från Social Resursförvaltning i Göteborgs Stad. Vi avser att arbeta aktivt under projektets gång på olika sätt för att projektet ska bli en integrerad och långsiktig verksamhet i vår organisation. Många av aktiviteterna bygger på att vi under projekttiden bygger upp vår kompetens i föreningen för att sedan kunna dra nytta av denna kompetens. Frivilligt arbete är tänkt att från början vara en viktig del i projektet för att succesivt kunna driva delar av projektet vidare.

Ett av föreningens utskott, aktivitetsutskottet arbetar aktivt med att lyssna på medlemmar för att utveckla verksamheter och idéer som efterfrågas av våra medlemmar och vår målgrupp i stort. Projektets utformning är sådant att deltagarna i stor grad är med och utformar projektets aktiviteter. Detta är grunden i det rättighetsbaserade arbetssätt som vi valt att arbeta utifrån. Sedan är det så att exempelvis lotsverksamhet och föräldrakurser är något som både nya och gamla medlemmar tydligt efterfrågar. Hela grundtanken med projektet är också att stödja en socialt utsatt grupp att i större utsträckning känna till sina rättigheter och utifrån detta formulera sina behov och önskemål.

Samarbetspartners är i dagsläget bl a - Stadsmissionen - Fryshuset - Minnamottagningen - ABF och Folkuniversitetet - BVC - Opaltorgets Öppna Förskola - Svenska kyrkan - Vägen UT - Regeringskansliet - Personliga politikerkontakter - Rädda Barnen

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2015 och avslutades i juni 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2015 och avslutades i juni 2018.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.