Till innehållet

Minna-syster

Projektet drevs av: Minna Göteborg

Beskrivning av projektet

Projektet ska ge nyförlösta eller sjuka mammor som deltar i Minnamottagningens verksamhet, stöd i hemmet av en minna-syster som kan ge både praktisk hjälp och stöd i kontakt med socialtjänst eller hemtjänst.

Målet är att nyförlösta eller sjuka mammor ska kunna få stöd i hemmet av en minna-syster som ska kunna ge såväl praktisk hjälp som råd och stöd i kontakt med socialtjänst eller hemtjänst. Målgruppen är mammor med små barn som deltar i Minnamottagningens verksamhet. Fokus är på mammor som lever ensamma.

Efter projekttidens slut är ambitionen att verksamheten ska fortsätta. Projektet ska samarbeta med Sociala resursnämnden i Göteborgs kommun.

Efter projektet

Projektet ledde till att nyblivna ensamstående mammor har fått stöd i sin vardag genom hembesök av en barnmorska. Stödet har utgått från de behov som mammorna har för att det ska fungera bättre för dem. Projektet har kunnat möta upp och ge avlastning under en tid som mammorna själva väljer. Verksamheten lever vid avrapportering inte vidare då det saknas finansiering. Minna Göteborg har sökt medel från kommunen och från andra finansiärer för nästkommande år. Viss ideell verksamhet, i mer sporadisk form, förekommer i samarbete med Frälsningsarmén som har mammagrupper där barnvagnspromenader med barnet ordnas även om mamman behöver göra något annat.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2018 och avslutades i augusti 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2018 och avslutades i augusti 2021.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-12-21.