Till innehållet

FREDSAKADEMIN

Projektet drivs av: Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att möjliggöra för fler unga att engagera sig i frågor som rör hållbar fred och säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter.

Projektets målgrupper är dels studenter från universiteten med intresse för freds- och konfliktfrågor, dels gymnasielever i årskurs 1 och 2 i Stockholms, Skåne, Västerbottens och Västra Götalands län. Målet är att etablera en freds- och ledarskapsutbildning för och med målgrupperna.

Fredsakademin ska skapa möten, samverkan och utbyte mellan målgrupperna, fredsforskare och civilsamhällesorganisationer.

Inom ramen för projektet ska en digital plattform utvecklas och etableras. Plattformen ska ge fördjupad kunskap, samt engagera och sammanföra målgrupperna, gymnasieskolorna, universiteten och civilsamhällesaktörer.

Efter projektet drivs verksamheten vidare av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, med stöd av metodmaterial, plattformen och de nätverk som etablerats.

Beviljat belopp

9 121 851 kronor

Projektets tidstatus

98%

Projektet startade i juli 2020 och avslutas i juli 2023.

Beviljat belopp

9 121 851 kronor

Projektets tidstatus

98%

Projektet startade i juli 2020 och avslutas i juli 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Demokratiforum

    Projektet Demokratiforum syftar till att förbättra arbetsmiljön i skolan – för alla. Ett forum utvecklas där både den fysiska och den psykosocial…

  • Inkludera Flera – för en global funkisrörelse

    Projektets syfte är att skapa förutsättningar för unga och vuxna med funktionsnedsättning att engagera sig i globala utvecklingsfrågor.

  • Future Minds (fd Goalkeepers Academy)

    Om mindre än 10 år ska FN:s 17 Globala mål vara uppnådda. En hållbar utveckling kräver en genomgående beteendeförändring samtidigt som utmaningarna…

Sidan uppdaterades 2020-06-09.