Till innehållet

FREDSAKADEMIN

Projektet drivs av: Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att möjliggöra för fler unga att engagera sig i frågor som rör hållbar fred och säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter.

Projektet ska etablera en freds- och ledarskapsutbildning (Fredsakademin) för och med unga personer mellan 18 och 25 år, i nära samverkan med fyra universitet (Umeå, Stockholm, Lund och Göteborg). De unga som utbildas i Fredsakademin kommer att, tillsammas med projektets medarbetare, hålla workshops i gymnasieskolor om freds- och säkerhetsfrågor.

Projektet ska skapa möten, samverkan och utbyte mellan målgruppen, fredsforskare, civilsamhällesorganisationer och myndigheter.

Inom ramen för projektet ska en digital plattform utvecklas och etableras. Plattformen ska ge fördjupad kunskap, samt engagera och sammanföra målgrupperna, gymnasieskolorna, universiteten och civilsamhällesaktörer.

Efter projektet drivs verksamheten vidare av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, med stöd av metodmaterial, plattformen och de nätverk som etablerats.

Beviljat belopp

9 121 851 kronor

Projektets tidstatus

96%

Projektet startade i juli 2020 och avslutas i juli 2024.

Beviljat belopp

9 121 851 kronor

Projektets tidstatus

96%

Projektet startade i juli 2020 och avslutas i juli 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Ung inlåst

    Projektet ska tillsammans med ungdomar som är placerade på SiS-institutioner ta fram en handbok om vad en vistelse på SiS-ungdomshem innebär, vilka…

  • Mina områden

    Föreningen Unga Själar ska med projektet ge barn och unga i Stockholm verktyg att bryta den sociala och fysiska isoleringen i utsatta områden.

  • Plattform för samverkan för och med barn och unga

    Reach for change ska, tillsammans med målgruppen unga personer i utanförskapsområden, utveckla en digital plattform for sociala entreprenörer.

Sidan uppdaterades 2023-09-21.