Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

FREDSAKADEMIN

Projektet drivs av: Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att möjliggöra för fler unga att engagera sig i frågor som rör hållbar fred och säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter.

Projektets målgrupper är dels studenter från universiteten med intresse för freds- och konfliktfrågor, dels gymnasielever i årskurs 1 och 2 i Stockholms, Skåne, Västerbottens och Västra Götalands län. Målet är att etablera en freds- och ledarskapsutbildning för och med målgrupperna.

Fredsakademin ska skapa möten, samverkan och utbyte mellan målgrupperna, fredsforskare och civilsamhällesorganisationer.

Inom ramen för projektet ska en digital plattform utvecklas och etableras. Plattformen ska ge fördjupad kunskap, samt engagera och sammanföra målgrupperna, gymnasieskolorna, universiteten och civilsamhällesaktörer.

Efter projektet drivs verksamheten vidare av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, med stöd av metodmaterial, plattformen och de nätverk som etablerats.

Beviljat belopp

9 121 851 kronor

Projektets tidstatus

44%

Projektet startade i juli 2020 och avslutas i juli 2023.

Beviljat belopp

9 121 851 kronor

Projektets tidstatus

44%

Projektet startade i juli 2020 och avslutas i juli 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-06-09.