Till innehållet

FREDSAKADEMIN

Projektet drivs av: Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att möjliggöra för fler unga att engagera sig i frågor som rör hållbar fred och säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter.

Projektet ska etablera en freds- och ledarskapsutbildning (Fredsakademin) för och med unga personer mellan 18 och 25 år, i nära samverkan med fyra universitet (Umeå, Stockholm, Lund och Göteborg). De unga som utbildas i Fredsakademin kommer att, tillsammas med projektets medarbetare, hålla workshops i gymnasieskolor om freds- och säkerhetsfrågor.

Projektet ska skapa möten, samverkan och utbyte mellan målgruppen, fredsforskare, civilsamhällesorganisationer och myndigheter.

Inom ramen för projektet ska en digital plattform utvecklas och etableras. Plattformen ska ge fördjupad kunskap, samt engagera och sammanföra målgrupperna, gymnasieskolorna, universiteten och civilsamhällesaktörer.

Efter projektet drivs verksamheten vidare av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, med stöd av metodmaterial, plattformen och de nätverk som etablerats.

Beviljat belopp

9 121 851 kronor

Projektets tidstatus

84%

Projektet startade i juli 2020 och avslutas i juli 2024.

Beviljat belopp

9 121 851 kronor

Projektets tidstatus

84%

Projektet startade i juli 2020 och avslutas i juli 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Vi handlar, vem betalar

    I projektet ska gymnasieelever själva utveckla metoder och verktyg för att påverka företag att agera mer hållbart.

  • Förbjuden Musik

    Teskedsorden vill genom musik skapa förståelse för vikten av demokrati och mänskliga rättigheter hos unga mellan 13 och 19 år.  

  • Samhällsförbättrande Organiserade Unga (SOU)

    Syftet med projektet är att öka barns och ungas kunskap om, inflytande och delaktighet i statliga offentliga utredningar och remissrundor.

Sidan uppdaterades 2023-09-21.