Till innehållet

Plattform för samverkan för och med barn och unga

Projektet drivs av: Reach for Change

Beskrivning av projektet

Reach for change ska, tillsammans med målgruppen unga personer i utanförskapsområden, utveckla en digital plattform for sociala entreprenörer.

Genom att samla erfarenheter och kunskap på ett ställe möjliggörs synergier och samarbeten som kan resultera i nya idéer och lösningar på olika samhällsutmaningar. Målet är att ta vara på målgruppens starka engagemang och skapa verktyg för breda samarbeten. I projektet ska flera ungdomsråd bildas där målgruppens initiativ kan förenas och förgrenas.
Efter projektet ska plattformen och ungdomsråden förvaltas av Reach for change och finansieras genom den ordinarie verksamhetens intäkter.


Beviljat belopp

5 100 332 kronor

Projektets tidstatus

32%

Projektet startade i juli 2023 och avslutas i juli 2026.

Beviljat belopp

5 100 332 kronor

Projektets tidstatus

32%

Projektet startade i juli 2023 och avslutas i juli 2026.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Samhällsförbättrande Organiserade Unga (SOU)

    Syftet med projektet är att öka barns och ungas kunskap om, inflytande och delaktighet i statliga offentliga utredningar och remissrundor.

  • Regional Youth Project

    Syftet med projektet är att öka ungas delaktighet i regional politik och att främja en mer inkluderande regionpolitik.

  • Mina områden

    Föreningen Unga Själar ska med projektet ge barn och unga i Stockholm verktyg att bryta den sociala och fysiska isoleringen i utsatta områden.

Sidan uppdaterades 2023-08-07.