Till innehållet

Regional Youth Project

Projektet drivs av: Sveriges ungdomsråd

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att öka ungas delaktighet i regional politik och att främja en mer inkluderande regionpolitik.

Projektet ska ta fram konkreta åtgärder och metoder för att involvera och engagera unga i regionernas arbete, så att unga i högre grad påverkar och bidrar till utvecklingen av sina regioner.

Beviljat belopp

9 709 120 kronor

Projektets tidstatus

8%

Projektet startade i juli 2023 och avslutas i juli 2026.

Beviljat belopp

9 709 120 kronor

Projektets tidstatus

8%

Projektet startade i juli 2023 och avslutas i juli 2026.

Kontakt

Liknande projekt

  • Samhällsförbättrande Organiserade Unga (SOU)

    Syftet med projektet är att öka barns och ungas kunskap om, inflytande och delaktighet i statliga offentliga utredningar och remissrundor.

  • Plattform för samverkan för och med barn och unga

    Reach for change ska, tillsammans med målgruppen unga personer i utanförskapsområden, utveckla en digital plattform for sociala entreprenörer.

  • Vi handlar, vem betalar

    I projektet ska gymnasieelever själva utveckla metoder och verktyg för att påverka företag att agera mer hållbart.

Sidan uppdaterades 2023-08-07.