Till innehållet

Freja - forumteater om sex och relationer

Projektet drevs av: Teater Reagera

Beskrivning av projektet

Projektet Freja vill erbjuda en plattform där personer som lever med intellektuella funktionsnedsättningar kan träna sig inför verkliga situationer kopplade till sex och relationer.

Den primära målgruppen är vuxna och ungdomar som lever med en intellektuell funktionsnedsättning och den sekundära målgruppen är personal inom LSS. Projektet syftar till att göra såväl de aktiva deltagarna, där hälften representerar målgruppen, som publiken delaktiga på ett mer omfattande sätt. Detta för att skapa en större förståelse och bättre samarbete mellan personal och brukare, skapa en gemensam plattform för samtal på lika villkor. Delaktigheten kommer att skapas genom att projektets primära målgrupp är medskapare till föreställningen och även agerar på scen. Det övergripande syftet med projektet är att betona att alla människor har rätt till en god sexuell hälsa och att ge deltagarna verktyg för att prata om sex och samlevnad.

Projektet genomförs tillsammans med Malmö stad och RFSU Malmö. Efter projekttidens slut kommer de informatörer/skådespelare som deltagit att kunna fortsätta använda metoden på boenden och inom daglig verksamhet. Det kommer att skapas ett material som kan användas inom LSS verksamheter för att kunna lyfta frågor kring sexualitet och skapa forum för samtal och dialog. Parallellt med projektet håller man på att bygga upp ett nätverk inom Malmö stad som är tänkt som en permanent verksamhet och som kommer att vara en viktig beståndsdel för verksamhetens överlevnad efter projekttidens slut.

Efter projektet

Projektet lever vidare främst genom den utveckling som skett inom Teater Reagera. De har breddat och utökat sitt nätverk såväl inom primär som sekundär målgrupp. Detta har lett till en mycket tydligare direktkontakt med den primära målgruppen. Eftersom projektets olika delar, workshop samt inspirationsträffar, kommer ligga kvar i Teater Reageras repertoar och vara bokningsbara har de nu mycket större möjlighet idag, än innan projektets start, att samarbeta med den primära målgruppen. Det kommer även fortsättningsvis att generera arbete åt den primära målgruppen då samtliga skådisar inom projektet har tackat ja till att fortsätta spela samt arbeta med workshopen vid framtida bokningar. Verksamheten bekostat inom Teater Reageras befintliga budget och de tillfällen de bokas.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i januari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i januari 2020.

Kontakt

Ort
Vollsjö

Liknande projekt

  • Makt i Media

    Makt i Media är en nyhetssajt där personer med funktionsnedsättningar arbetar med olika medieformer på sin fritid.

  • Utbildningsprojekt endometrios

  • Tillväxten - utvecklingen av ett deltagarägt tillsammansföretagande

    Projektet har sitt ursprung från en idé hos en grupp som skrivit en bok, Utanför vanligheten. De vill skapa ett "kunskapscentrum" i form av ett…

Sidan uppdaterades 2020-09-09.