Till innehållet

Fritidsgård.se - en riktig fritidsgård på nätet

Projektet drivs av: Flamman Socialt förebyggande centrum

Beskrivning av projektet

Flamman vill tillsammans med barn och unga utveckla en nationell digital fritidsgård för målgruppen som av olika anledningar, t. ex. psykisk ohälsa eller funktionsvariationer, inte kan besöka en fysisk fritidsgård. Projektets syfte är att säkerställa alla barns rätt till lek, vila, fritid och utveckling enligt barnkonventionen och ska vara en motvikt till otrygghet, hat och destruktivitet som finns på nätet.

I projektet ska det skapas två åldersindelade plattformar (9—12 år och 13—17 år) där målgruppen, deras vårdnadshavare och medverkande föreningar kan mötas och även skapa egna rum för olika aktiviteter. Målgruppen ska även kunna delta i utbildningar, diskussionsforum, få hjälp med läxor och prata med fritidsvärdar eller personal från civilsamhällesorganisationer. Den digitala fritidsgården ska bemannas av pedagoger, socionomer och personer från olika organisationer.

Efter projektet kommer Fritidsgård.se att drivas genom Flammans ordinarie verksamhet och inom ramen för de samarbeten som etableras under projektet. Finansiering ska även ske med hjälp av licenser, annonser som är riktade till vårdnadshavare och genom kommunala bidrag med mera.

Beviljat belopp

14 397 864 kronor

Projektets tidstatus

15%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i januari 2027.

Beviljat belopp

14 397 864 kronor

Projektets tidstatus

15%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i januari 2027.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-12-18.