Till innehållet

Projektutveckling av skateparker i utsatta områden

Projektet drivs av: Föreningen Bryggeriet

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att ta fram en samverkansmodell för planering av skate- och aktivitetsparker i utanförskapsområden.

Tillsammans med målgruppen unga personer mellan 12 och 25 år ska en modell tas fram där kommuner, fritidsgårdar, näringslivsaktörer och ideella föreningar planerar för spontana aktivitetsytor. Målet är att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter som bidrar till integration och fysisk rörelse.

Modellen erbjuder strukturerade arbetsmetoder som vägleder målgruppens initiativ från idé till verklighet genom att erbjuda tydliga checklistor och förslag på finansieringslösningar. Efter projektet ska metoden finnas tillgänglig för alla kommuner och civilsamhällsaktörer.

Beviljat belopp

2 226 308 kronor

Projektets tidstatus

14%

Projektet startade i maj 2023 och avslutas i maj 2026.

Beviljat belopp

2 226 308 kronor

Projektets tidstatus

14%

Projektet startade i maj 2023 och avslutas i maj 2026.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Ser du stjärnorna runt dig?

    Föreningen HUR ska utveckla en metod som möjliggör för civilsamhället att samarbeta med offentliga aktörer kring ungas inflytande över sin egen och…

  • Resilient gamers

    Unga ska kunna motverka ett hatiskt klimat, uttryck för extremism och radikalisering inom gamingvärlden. Därför vill det här projektet skapa ett…

  • Rätt att leva

    Projektet syftar till att motverka en komplex utsatthet bland unga. Utifrån ett helhetsperspektiv vill man utveckla kvalitativa metoder på både ett…

Sidan uppdaterades 2023-06-07.