Till innehållet

Frivilliga motverkar ofrivillig ensamhet hos äldre

Projektet drivs av: SPF Seniorerna

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa en modell för ideellt engagemang i syfte att ge bättre stöd till äldre personer som lever i ofrivillig ensamhet. I projektet ska man samla kunskap, erfarenheter och tips från lokala föreningar inom SPF Seniorerna och andra organisationer som arbetar med frivilligarbete gentemot målgruppen. Resultatet ska sammanställas i en handbok och i en utbildning som vänder sig till föreningar som vill starta, förbättra eller utveckla sitt arbete med uppsökande volontärarbete för ensamma äldre. Projektet ska också ta fram en utbildning som vänder sig till (blivande) volontärer i syfte att inspirera och stärka deras engagemang. De ska starta ett nationellt nätverk om uppsökande arbete för att utbyta kunskap, ge varandra stöd och motivation till att fortsätta driva arbetet. Nätverket kommer att bidra till att fler ofrivilligt ensamma på små orter och i glesbygd kan nås av volontärer eftersom föreningar runt om i landet får stöd och kunskap om detta.

Efter projektets slut ska SPF Seniorernas förbundskansli fortsätta att driva en digital mötesplats på sin webbplats, upprätthålla och utveckla nätverket, erbjuda utbildningar och fortsätta ge stöd till lokalföreningar i denna fråga.

 

Beviljat belopp

5 862 165 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i maj 2024 och avslutas i maj 2027.

Beviljat belopp

5 862 165 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i maj 2024 och avslutas i maj 2027.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • KonsumentRÄTT - ett vägledande projekt

    Projektet ska arbeta för att målgrupperna äldre personer och personer med funktionsnedsättning ska stärkas i sin roll som konsumenter.

  • Musikmöte

    Projekt "Musikmöte" ska utveckla en fysisk och digital mötesplats där ungdomar (12-19 år) och personer från 65 år kan skapa musik tillsammans.

  • Medievetna seniorer - ett lustfyllt och livslångt lärande

    Föreningen ska tillsammans med målgruppen äldre personer, ta fram en medieutbildning som anpassas utifrån de äldres specifika behov.

Sidan uppdaterades 2024-05-02.