Till innehållet

Musikmöte

Projektet drivs av: Sensus studieförbund

Beskrivning av projektet

Projekt "Musikmöte" ska utveckla en fysisk och digital mötesplats där ungdomar (12-19 år) och personer från 65 år kan skapa musik tillsammans.

Projektets syfte är att få till stimulerande möten över generationsgränserna och öka målgruppernas känsla av trygghet och välbefinnande.

De aktiva inom projekt "Musikmöte" ska utveckla en fysisk och digital mötesplats där ungdomar (12-19 år) och personer från 65 år kan skapa musik tillsammans. Målgrupperna ska lära av varandra, producera och spela låtar tillsammans. Musiken som skapas i projektet ska göras tillgänglig för allmänheten digitalt och genom liveframträdanden i Medborgarhuset i Stockholm.

I projektet ska man utveckla en enkel och praktiskt inriktad metod för att lära sig komponera musik genom att låta sig inspireras av andra låtar. Metoden ska sammanställas i en handbok och efter projekttiden kan Musikmöte spridas nationellt genom Sensus och samarbetspartners. Lokalt ska verksamheten fortsätta i form av kurser och cirkelverksamhet i Sensus regi.

Beviljat belopp

4 903 418 kronor

Projektets tidstatus

29%

Projektet startade i november 2022 och avslutas i november 2025.

Beviljat belopp

4 903 418 kronor

Projektets tidstatus

29%

Projektet startade i november 2022 och avslutas i november 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Vi spelar ihop! - ett generationsmöte vid schackbrädet

    Projektet vill utforma schackbaserade mötesprogram som främjar möten över generationsgränserna. Syftet är att kontakten mellan barn och deras mor-…

  • Hemtjänstindex (HTI)

    Syftet med projektet är att underlätta för äldre med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar och deras anhöriga genom att utveckla ett index…

  • KonsumentRÄTT - ett vägledande projekt

    Projektet ska arbeta för att målgrupperna äldre personer och personer med funktionsnedsättning ska stärkas i sin roll som konsumenter.

Sidan uppdaterades 2023-04-21.