Till innehållet

Generation C - Äldre skapar cirkulär gemenskap

Projektet drivs av: Fair Action

Beskrivning av projektet

Föreningen ska tillsammans med äldre från 65 år utveckla metoder och verktyg som främjar en hållbar framtid och ett ökat välbefinnande. Målet är att skapa metoder som bygger på engagemang och delaktighet för ett mer hållbart samhälle och gemenskap.

Målgruppen och samarbetsorganisationerna ska ta fram workshop-material och metoder där deltagarna kan vara med och kanalisera sitt engagemang inom hållbarhet. I samarbete med PRO Stockholms län och lokala PRO-föreningar planeras föreläsningar och workshops. Metoderna testas genom både lokala och nationella kampanjer och inspirationsföreläsningar.

Projektet innebär även samarbete med andra föreningar som Klimataktion, ABF Stockholm, Röda Korset Umeå och PRO Göteborg Hållbarhetskommitté.

Efter projektet finns material och verktyg tillgängliga som kan användas av målgruppen och andra aktörer som samlar målgruppen äldre.

Beviljat belopp

3 632 504 kronor

Projektets tidstatus

6%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i januari 2027.

Beviljat belopp

3 632 504 kronor

Projektets tidstatus

6%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i januari 2027.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Hemtjänstindex (HTI)

    Syftet med projektet är att underlätta för äldre med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar och deras anhöriga genom att utveckla ett index…

  • Vi spelar ihop! - ett generationsmöte vid schackbrädet

    Projektet vill utforma schackbaserade mötesprogram som främjar möten över generationsgränserna. Syftet är att kontakten mellan barn och deras mor-…

  • Transliv

Sidan uppdaterades 2024-01-18.