Till innehållet

Future Minds (fd Goalkeepers Academy)

Projektet drevs av: Stiftelsen Fryshuset

Beskrivning av projektet

Om mindre än 10 år ska FN:s 17 Globala mål vara uppnådda. En hållbar utveckling kräver en genomgående beteendeförändring samtidigt som utmaningarna efterfrågar helt nya kompetenser och kunskaper hos människan.

För att realisera omställningen till ett hållbart samhälle ska projektet stärka unga samt ge dem kunskapen och verktygen som krävs för att anta de utmaningar vi står inför. Därigenom blir unga en drivkraft för att lyckas uppnå de Globala målen.

Future Minds är ett nytt nationellt kunskapsprogram för gymnasieskolor, med syftet att växla upp ungas möjligheter att skaffa sig kunskap och vässa sina förmågor både i och utanför skolbänken. Programmet ska enkelt kunna integreras i befintlig undervisning i samtliga program och ska underlätta inkluderingen av hållbar utveckling under elevens alla tre år på gymnasiet.

Digitalt arbete kombineras med fysiska möten som möjliggör för olika samhällsaktörer att ansluta med sina hållbarhetsutmaningar. Innehållet i programmets fyra moduler kombinerar uppdaterade och relevanta kunskaper med verklighetsförankrade erfarenheter och utmaningar, där eleverna aktivt får applicera sina egna kunskaper samt utveckla insikter och metoder i samarbete med aktörer från näringsliv och civilsamhället.

Syftet med kunskapsprogrammet Future Minds är att öka elevers och lärares kunskap och färdighet kring hållbar utveckling under hela studietiden, med mål att ta eleven från grundkunskap till expertis i vår tids viktigaste frågor.

Efter projektet

Projektet ledde till utveckling av en digital plattform och verktyg som håller ihop ramverket för utbildningsprogrammet Future Minds. På plattformen finns information om programmet, anpassade elevsidor och elevfilmer. För att skapa en tydlighet till gymnasieskolans årskurser finns nu 3 moduler som kan användas av gymnasieskolan i deras arbete med hållbar utveckling.

Modul 1 är en kunskapsbas med 7 tema-moment med handledningar och filmer för lärare.

Modul 2 utgår från samlingsnamnet "omvärldskontakt", där ingår programmets samtliga event och aktiviteter som tex Sustainability Hackathon, filmfesten, studiebesök och skrivuppgifter.

Modul 3 är en fördjupning som erbjuder projektförslag till gymnasiearbeten, metodstöd och enkätutbyten och intervjuer.

Future Minda har varit aktiva inom nätverket Lärande för Hållbar utveckling (LHU) samt andra nätverk för klimataktörer.

Verksamheten lever vidare inom den nya föreningen Future Minds och inte längre som en del av Fryshuset. Arbetet med programmet kommer att fortsätta tillsammans med skolor, partners och andra kontakter på samma sätt som under projekttiden. Finansieringen av verksamheten ska ske genom partnerskap med näringsliv, organisationer och kommuner. Till en början är IKEA och SEB betalande partners.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i december 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i december 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Sverige genom en lins

    Projektets syfte är att förenkla och förstärka integrationen i det svenska samhället för nyanlända ungdomar.

  • Debattspelen (Tidigare Debattskolan)

    Projektet syftar till att stärka ungdomars politiska självförtroende och deras röster i det politiska rummet.

  • Skärpning

    Det övergripande syftet är att med lösningsfokus skapa en verklig motkraft mot näthat och visa vägen till ett tryggt och inkluderande internet.

Sidan uppdaterades 2023-08-14.