Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Future Minds (fd Goalkeepers Academy)

Projektet drivs av: Stiftelsen Fryshuset

Beskrivning av projektet

Om mindre än 10 år ska FN:s 17 Globala mål vara uppnådda. En hållbar utveckling kräver en genomgående beteendeförändring samtidigt som utmaningarna efterfrågar helt nya kompetenser och kunskaper hos människan.

För att realisera omställningen till ett hållbart samhälle ska projektet stärka unga samt ge dem kunskapen och verktygen som krävs för att anta de utmaningar vi står inför. Därigenom blir unga en drivkraft för att lyckas uppnå de Globala målen.

Future Minds är ett nytt nationellt kunskapsprogram för gymnasieskolor, med syftet att växla upp ungas möjligheter att skaffa sig kunskap och vässa sina förmågor både i och utanför skolbänken. Programmet ska enkelt kunna integreras i befintlig undervisning i samtliga program och ska underlätta inkluderingen av hållbar utveckling under elevens alla tre år på gymnasiet.

Digitalt arbete kombineras med fysiska möten som möjliggör för olika samhällsaktörer att ansluta med sina hållbarhetsutmaningar. Innehållet i programmets fyra moduler kombinerar uppdaterade och relevanta kunskaper med verklighetsförankrade erfarenheter och utmaningar, där eleverna aktivt får applicera sina egna kunskaper samt utveckla insikter och metoder i samarbete med aktörer från näringsliv och civilsamhället.

Syftet med kunskapsprogrammet Future Minds är att öka elevers och lärares kunskap och färdighet kring hållbar utveckling under hela studietiden, med mål att ta eleven från grundkunskap till expertis i vår tids viktigaste frågor.

Projektets tidstatus

69%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutas i oktober 2022.

Projektets tidstatus

69%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutas i oktober 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-09-25.