Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Skärpning

Projektet drivs av: Insamlingsstiftelsen Make Equal

Beskrivning av projektet

Det övergripande syftet är att med lösningsfokus skapa en verklig motkraft mot näthat och visa vägen till ett tryggt och inkluderande internet.

Projektet har flera målsättningar:

  • ökad kunskap om ungas perspektiv på problembilder och lösningar kopplat till näthat,
  • en samhällsdebatt kring näthat som präglas av fokus på lösningar och metoder snarare än skräckbilder och pekpinnar,
  • ett tryggare och mer inkluderande nätklimat genom att fler tänker till kring sitt eget beteende och att fler vågar säga ifrån samt vet vad de själva kan göra mot näthat,
  • ökad kunskap om de rättigheter och skyldigheter som gäller på nätet.

Projektet vill skapa en folkrörelse och ett gräsrotsengagemang kring frågan genom tankeväckande och lärorika workshops och kampanjer, som bygger på ungas egna erfarenheter och perspektiv. Unga ska stöttas i att driva egna kampanjer samt få träning i att föreläsa om näthat och inkludering. Genom samarbeten med organisationer som jobbar inom olika delar av fältet - med nätfrågor, med jämlikhet och inkludering samt inom arenor där många ungdomar finns (till exempel skolan och idrotten) - ska projektet kunna flytta fram positionerna ordentligt. Projektet är planerat att resultera i ett nätverk för aktörer inom de olika fälten, en sajt med lättillgänglig information om trygghet på nätet och ett utbildningskoncept som drivs vidare genom stiftelsens befintliga utbildarpool samt ungdomar som deltar i projektet.

Efter projektet

Projektet har på olika sätt bidragit till att skapa en motkraft mot näthat. Dels genom att lyfta fram vikten av att alla är med och bidrar till klimatet på nätet. Projektet har resulterat i en sajt med information om trygghet på nätet, www.skarpning.nu.

Verksamheten fortsätter inom Make Equals ordinarie verksamhet, dels genom ett utbildningskoncept om näthat.

Projektets erfarenheter och kunskap ledde till det digitala verktyget Näthatshjälpen som var ett parallellt projekt som finansierades av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).
www.nathatshjalpen.se

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2016 och avslutades i oktober 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2016 och avslutades i oktober 2019.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-10-27.