Till innehållet

Gatulabba! - vägar till rörelse och välmående

Projektet drivs av: Växtvärket Malmö ideell Förening

Beskrivning av projektet

Gatulabba är ett projekt som vill involvera barn och unga i stadsutvecklingsprocesser. Projektet ska bidra till att barn och ungdomar på sikt får en ökad rörelsefrihet med möjligheter till lek och rörelse utspritt i stan.

Det kan handla om allt från lekbara gator och tryggare trafikkorsningar till kvällstrygghet och barnvänliga skolparkeringar. Projektet förväntas leda till ökat välmående hos barn och unga, synliggöra värdet av barnvänlig stadsplanering samt öka förståelsen kring barns och ungas inneboende kapacitet och kompetens. Målgruppen för projektet är barn och unga mellan 5 och 18 år i områdena kring Sofielund i Malmö.

Målgruppen kommer att indelas i tre olika grupper, yngre barn, äldre barn och tonåringar. Projektet genomförs i samarbete med Stadsbyggnadskontoret, Fastighets- och Gatukontoret, Grundskoleförvaltningen och Förskoleförvaltningen i Malmö.

Metoder som tas fram i samarbete med Malmö stad ska spridas till andra stadsdelar och kommuner genom workshops och föreläsningar lokalt och runt om i Sverige.

Beviljat belopp

5 027 064 kronor

Projektets tidstatus

86%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

5 027 064 kronor

Projektets tidstatus

86%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-03-20.