Till innehållet

Giehttogiella

Projektet drivs av: Tjállegoahte - Författarcentrum Sápmi

Beskrivning av projektet

Projektet Giehttogiella ska utveckla metoder och verktyg för användning av berättande och jojk i samiska barns och ungdomars språk- och identitetsutveckling.

Samiska ungdomar får utforska hur samer och andra urfolk arbetat med att föra berättartraditioner vidare.

Ungdomarna utbildas i att intervjua, samla in och dokumentera traditionellt samiskt berättande och jojk samt får stöd i att arbeta pedagogiskt tillsammans med barn. De unga berättarna får sedan resa runt till skolor och bibliotek i hela Sápmi för att tillsammans med samiska barn arbeta med berättelser och jojk.

En handledning tas fram som bland annat kommer att användas i lärarutbildningar. Handledningen kommer tillsammans med övrigt material som tas fram att göras tillgängligt på föreningens webbplats.

Samverkansparterna tar omhand projektets resultat i sina ordinarie verksamheter. Tjállegoahte – Författarcentrum Sápmi införlivar berättande och jojk inom ramen för sin ordinarie verksamhet. Tjállegoahte har grundfinansiering från Sametinget, Jokkmokks kommun, Statens kulturråd med flera.

Beviljat belopp

4 782 854 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i november 2023.

Beviljat belopp

4 782 854 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i november 2023.

Kontakt

Ort
Jokkmokk

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-04-03.