Till innehållet

Väva in (f.d. Skolprogram på Sidenväveriet)

Projektet drivs av: Stiftelsen K.A Almgren sidenväveri & museum

Beskrivning av projektet

Med utgångspunkt i sidenväveriets unika miljö och samlingar ska elever och lärare från olika skolor tillsammans med museipersonal utforma olika skolprogram kopplade till skolans kursplaner och Agenda 2030.

Arbetet blandar teori och praktik och ger historiska perspektiv på aktuella hållbarhetsfrågor, arbetsvillkor, jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokrati. Elever kommer att medverka i olika delar av museets verksamhet, bland annat som guider. Till projektet knyts museer och föreningar från olika delar av landet samt flera andra arvsfondsprojekt som arbetar med hållbarhetsfrågor.

Efter projektet blir skolprogrammen en del av museets och flera av samverkansparternas ordinarie verksamhet. Det material som tas fram kommer att vara fortsatt tillgängligt för nedladdning via webben. Programmen kommer även framöver att spridas nationellt för användning vid skolor och museer.

Beviljat belopp

2 380 875 kronor

Projektets tidstatus

93%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i juli 2024.

Beviljat belopp

2 380 875 kronor

Projektets tidstatus

93%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i juli 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Körcentrum UNG - sång för, med och av unga

    Med projektet Körcentrum UNG vill föreningen Adolf Fredriks musikklasser stärka och utveckla körsång för, med och av barn och unga på deras egna…

  • Kulturskola i hela landet - bättre villkor för barns kulturutövande genom samarbete

    Projektet ska ge fler unga, 6-19 år, bättre uppväxtvillkor och bryta utanförskap genom kulturutövande i tre regioner/län, Norrbotten, Västmanland…

  • Konstexpressen

    Genom insatser i tidig ålder syftar projektet till att förebygga det utanförskap som många ungdomar från Stockholms förorter känner. Målet är att…

Sidan uppdaterades 2023-06-09.