Till innehållet

Kulturskola i hela landet - bättre villkor för barns kulturutövande genom samarbete

Projektet drivs av: Sveriges Kulturskoleråd

Beskrivning av projektet

Projektet ska ge fler unga, 6-19 år, bättre uppväxtvillkor och bryta utanförskap genom kulturutövande i tre regioner/län, Norrbotten, Västmanland och Örebro län.

Projektet syftar till att ge fler unga, 6-19 år, bättre uppväxtvillkor och bryta utanförskap genom kulturutövande i tre regioner/län. I projektet deltar Norrbotten, Västmanland och Örebro län. Fokus ligger på samverkan mellan kommuner, föreningsliv/folkbildning samt regionala institutioner. I projektet prövas och implementeras nya samverkansformer, arbetssätt och metoder. Bakgrunden till projektet är barns ojämlika tillgång till kulturutövande samt bristande mångfald i kulturverksamhet. I några kommuner saknas kulturskoleverksamhet helt och i vissa är den begränsad. Genom projektet skapas möjligheter för kulturutövande i samtliga kommuner inom projektet. Deltagande kulturskolor förnyar och utvecklar verksamhet och samverkan som efter projektperioden implementeras i ordinarie verksamhet och budget. Projektet omfattar teman som ökat deltagande i kulturlivet, ungas delaktighet och inflytande, bryta utanförskap, inkludering och hållbar utveckling. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2019 och avslutades i februari 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2019 och avslutades i februari 2022.

Kontakt

Liknande projekt

  • Väva in (f.d. Skolprogram på Sidenväveriet)

    Med utgångspunkt i sidenväveriets unika miljö och samlingar ska elever och lärare från olika skolor tillsammans med museipersonal utforma olika…

  • Körcentrum UNG - sång för, med och av unga

    Med projektet Körcentrum UNG vill föreningen Adolf Fredriks musikklasser stärka och utveckla körsång för, med och av barn och unga på deras egna…

  • Konstexpressen

    Genom insatser i tidig ålder syftar projektet till att förebygga det utanförskap som många ungdomar från Stockholms förorter känner. Målet är att…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.