Till innehållet

Gör rätt - Vad är det som påverkar din hälsa?

Projektet drevs av: Svenska Dövidrottsförbundet

Beskrivning av projektet

Gör rätt är ett barn- och ungdomsprojekt som lär teckenspråkiga barn och ungdomar vad folkhälsa innebär, inom både kost, träning och psykisk hälsa.

Målgruppen för projektet är teckenspråkiga barn och ungdomar, deras föräldrar, andra aktiva inom vårt förbund samt tränare och ledare inom förbundets klubbar. Målet med projektet är att:

 • Ge ut teckenspråkig information om folkhälsa.
 • Genomföra utbildningar om folkhälsa på teckenspråk.
 • Genomföra en enkät om folkhälsa med titeln ”Hur mår du?” till elever i specialskolorna hos Specialpedagogiska Skolmyndigheten.

Förbundets barn- och ungdomsidrottsutskott, BoUU som är ett nybildat utskott efter vårt förra arvsfondsprojekt ”Vad väljer du?” har varit med och arbetat fram projektidén för projektet ”Gör rätt”. Under kommande projekt är tanken att BoUU utgör projektets styrgrupp. BoUU har i sin tur ett bra kontaktnätverk för projektets målgrupp, via lägerverksamheterna och Skol-SM. Vi ämnar vidare samarbeta med olika dövidrottsklubbar som är anslutna hos oss i förbundet, med SISU Idrottsutbildarna som är experter inom utbildningsområdet och till sist men inte minst Specialpedagogiska Skolmyndighetens specialskolor där en stor del av vår målgrupp finns.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Kontakt

Ort
stockholm

Liknande projekt

 • Internetbaserad interaktiv utbildning riktad till föräldrar vars barn fått diagnos autism

  Region Skåne ska i samverkan med Autism och Aspergerföreningen utveckla en webbaserad utbildning för föräldrar vars barn i åldern 0-6 år nyligen…

 • Brytiga böcker

  Tillsammans med bibliotek och kulturpedagoger utvecklar vi metoder för att förebygga diskriminering bland barn i åldrarna 3 -12 år. Hur kan mötet…

 • Artiklar för livet

  Utifrån olika estetisk-pedagogiska metoder där eleverna bland annat får undersöka, improvisera, leka, analysera, värdera och slutligen framföra en…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.