Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Gör rätt - Vad är det som påverkar din hälsa?

Projektet drivs av: Svenska Dövidrottsförbundet

Beskrivning av projektet

Gör rätt är ett barn- och ungdomsprojekt som lär teckenspråkiga barn och ungdomar vad folkhälsa innebär, inom både kost, träning och psykisk hälsa.

Målgruppen för projektet är teckenspråkiga barn och ungdomar, deras föräldrar, andra aktiva inom vårt förbund samt tränare och ledare inom förbundets klubbar. Målet med projektet är att:

  • Ge ut teckenspråkig information om folkhälsa.
  • Genomföra utbildningar om folkhälsa på teckenspråk.
  • Genomföra en enkät om folkhälsa med titeln ”Hur mår du?” till elever i specialskolorna hos Specialpedagogiska Skolmyndigheten.

Förbundets barn- och ungdomsidrottsutskott, BoUU som är ett nybildat utskott efter vårt förra arvsfondsprojekt ”Vad väljer du?” har varit med och arbetat fram projektidén för projektet ”Gör rätt”. Under kommande projekt är tanken att BoUU utgör projektets styrgrupp. BoUU har i sin tur ett bra kontaktnätverk för projektets målgrupp, via lägerverksamheterna och Skol-SM. Vi ämnar vidare samarbeta med olika dövidrottsklubbar som är anslutna hos oss i förbundet, med SISU Idrottsutbildarna som är experter inom utbildningsområdet och till sist men inte minst Specialpedagogiska Skolmyndighetens specialskolor där en stor del av vår målgrupp finns.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Kontakt

Ort
stockholm
Sidan uppdaterades 2020-06-02.