Till innehållet

Grön Verkstad

Projektet drivs av: Mackens Vänner

Beskrivning av projektet

Målet med projektet är att utveckla ett arbetssätt med trädgårdsodling tillsammans med målgruppen, som är patienter inom rättspsykiatri.

Syftet är att skapa möjligheter för social interaktion, gemenskap och personlig utveckling för målgruppen. Patienter ska tillsammans med sina vårdare och medarbetare i projektet skapa en trädgårdsodling på St Sigfridsområdet i Växjö, där både rätts- och specialistpsykiatrisk klinik ligger. Deltagarna kommer att, under handledning, vara med och etablera odlingen, utveckla rutiner för hur arbetet ska fungera, utforma utomhus- och inomhusaktiviteter och regelbundet utvärdera verksamheten. Det är vårdgivaren som ansvarar för säkerhetsarrangemang runt patienten under projektets aktiviteter.

Trädgården ska vara öppen för allmänheten för att på så sätt även skapa möten med det öppna samhället. I trädgården kommer det att finnas ett café och växtförsäljning.

Mackens vänner avser att fortsätta med verksamheten efter projektets slut.

Beviljat belopp

6 286 400 kronor

Projektets tidstatus

24%

Projektet startade i september 2023 och avslutas i september 2026.

Beviljat belopp

6 286 400 kronor

Projektets tidstatus

24%

Projektet startade i september 2023 och avslutas i september 2026.

Kontakt

Ort
Växjö

Liknande projekt

  • Kaffe & Vänner

    Projektet ska utveckla en samverkansmodell med uppsökande verksamhet och en mötesplats i Alvesta för äldre från 65 år i syfte att motverka…

  • Visam - Tillsammans för välbefinnande och värdighet för äldre med psykisk ohälsa

    Projektet ska utveckla en kunskapsplattform i syfte att stötta äldre med psykisk ohälsa genom att erbjuda en e-utbildning till vård- och…

  • Joint Attention

    Projektet syftar till att stötta personer med psykisk ohälsa till en meningsfull vardag och att hitta vägar in i sysselsättning.

Sidan uppdaterades 2024-04-13.