Till innehållet

Growing Rights

Projektet drevs av: Boo Folkets Hus Förening

Beskrivning av projektet

Growing Rights ska utveckla en metod för att kunna undervisa barn om barnkonventionen med hjälp av bild, dans och drama genom s.k. estetiska lärprocesser. Namnet syftar både till "växande" rättigheter och att "odla" dem.

Syftet med projektet är att barn ska få insikt och kunskap om barnkonventionen, och vad den innebär för barns möjligheter att få inflytande i samhället. Projektet vänder sig till ungdomar på gymnasiet, som får en ungdomsledarutbildning, och barn i skolor som genom uppsökande skolverksamhet och läger på loven deltar i workshops ledda av pedagoger och ungdomsledare. Enligt artikel 42 i FN:s konvention om barns rättigheter är det staterrnas ansvar att se till att alla barn och vuxna har kännedom om vad konventionen innebär. I FN:s barnkommittés rapport till Sverige 2008 framfördes bl.a. kritik för att endast 20% av Sveriges barn känner till sina rättigheter. Därför ser vi att det finns ett behov av nya metoder för att nå fram till barnen med information, och ge dem kunskap om vad konventionen innebär. Under projkekttiden räknar vi med att ha nått ca 25 ungdomar och ca 80 barn.

Metoden bygger på att använda estetiska lärprocesser såsom dans, musik, teater och sketcher för att bygga upp den egna förståelsen av vad barnkonventionens abstrakta begrepp innebär i praktiken. Under år två och tre genomfördes/planeras ett feriejobb för tio ungdomar i samarbete med Nacka kommun. Ungdomarna utbildas i olika kunskapsformer med betoning på estetiska lärprocesser och hur de kan kopplas till barnkonventionens artiklar. Arbetet avslutas med ett läger för barn 7-12 år, lett av GR-ledare med handledning av projektets GR-pedagoger. Målet är att ge deltagarna en ökad kunskap och förståelse om vad barns rättigheter innebär i praktiken och att alla deltagare har fått med sig den insikten.

Efter projekttidens slut erbjuder Growing Rights - utbildning för ungdomar som feriejobb med möjlighet till uppdrag som GR-ledare med handledning för barn och ungdomsgrupper. - fortbildning för pedagoger i skola och kulturskola med syfte att sprida metoden i undervisningen. - metodbok att användas som handbok för pedagoger som genomgått utbildning i Growing Rights. - seminarier för information och spridning av metoden.

I början av projektet kom förslaget från de första deltagande ungdomarna att lägga undervisningen för dem i form av ett feriejobb på sommaren, vilket har visat sig fungera bra för att möjliggöra ett kontinuerligt engagemang för en väldigt upptagen grupp. De första barngrupperna var två pilotklasser i två olika skolor, som deltog i workshops och diskussioner för att föra arbetet framåt. Efter varje moment har deltagarna gjort utvärderingar som vi utgått ifrån i den fortsatta planeringen. Barngrupperna har redovisat sina resultat och erfarenheter för föräldrar och ungdomarna har deltagit i presentationer på MR-dagar och feriejobbsmässa för att presentera projektet.

Inspirationen till projektet kommer från utbildningsprogrammet Tostan i Senegal. Tostan (som betyder "genombrott" på wolofspråket) undervisar bybor i mänskliga rättigheter på det egna språket och genom att utgå från egna kulturella traditionella uttryck, såsom dans, berättande och sketcher. Undervisningen har lett till genomgripande förändringar i byarna, som medbestämmande för kvinnor och rättigheter för barn. Genom ett samarbete med SMI (Stockholms Musikpedagogiska Institut) har projektet genomfört en utbildning, med utgångspunkt från SMI:s kurser i estetiska lärprocesser. I projektets första moment fick en grupp av kulturskolans pedagoger en grundutbildning i hur estetiska lärprocesser kan kopplas till barnkonventionens artiklar. Nacka kommun har bidragit med fem feriejobbsplatser under år två och tre och har visat ett stort intresse för projektet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2011 och avslutades i september 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2011 och avslutades i september 2014.

Kontakt

Ort
Nacka

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.