Till innehållet

Hälsocoachning - För mig, av mig

Projektet drivs av: Insamlingsstiftelsen Choice

Beskrivning av projektet

Detta projekt avbröts i juni 2021.

Choice ska utveckla en metod där elever i gymnasiet och på grundskolans senare del erbjuds coachande stöd om stress och psykisk hälsa.

Högskolestudenter från utbildningar inom vård och hälsa från till exempel läkar-, psykolog- och hälsopedagogprogram utgör ett hälsocoachteam som kommer till skolan och föreläser om stress och psykisk hälsa. Skoleleverna erbjuds sedan coachning av teamen, individuellt eller i grupp med fokus på att lyssna in eleverna och coacha dem kring vardagliga problem.

Syftet med projektet är att öka ungdomars förståelse för möjligheten de själva har att påverka sin stress och psykiska hälsa. Man vill synliggöra metoder och knep för ungdomar att främja psykiska hälsa genom ökad kunskap om stress och psykosomatiska besvär kopplade till stress.

Projektet ska ta fram ett material så att metoden kan spridas och fortsätta efter projektets slut. Projektet kommer börja samarbeta med några skolor i Stockholm. Allt eftersom är avsikten att sprida metoden. Efter projektets slut avser Choice att fortsätta verksamheten inom ramen för deras ordinarie verksamhet.

Beviljat belopp

5 127 822 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2020 och avslutades i juni 2021.

Beviljat belopp

5 127 822 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2020 och avslutades i juni 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Första hjälpen till psykisk hälsa

    Projektet avbröts i juni 2021.

  • Tvångsvårdad men inte utan rättigheter

    Projektets övergripande syfte är att sprida kunskap om individers mänskliga rättigheter och uppmärksamma människorättskränkningar inom ramen för…

  • Kompass

    Projektet ska stärka det förebyggande arbetet mot extremism och ta fram metoder för hur man pratar med och sprider information till unga om psykisk…

Sidan uppdaterades 2023-01-25.