Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Hälsocoachning - För mig, av mig

Projektet drivs av: Insamlingsstiftelsen Choice

Beskrivning av projektet

Choice ska utveckla en metod där elever i gymnasiet och på grundskolans senare del erbjuds coachande stöd om stress och psykisk hälsa.

Högskolestudenter från utbildningar inom vård och hälsa från till exempel läkar-, psykolog- och hälsopedagogprogram utgör ett hälsocoachteam som kommer till skolan och föreläser om stress och psykisk hälsa. Skoleleverna erbjuds sedan coachning av teamen, individuellt eller i grupp med fokus på att lyssna in eleverna och coacha dem kring vardagliga problem.

Syftet med projektet är att öka ungdomars förståelse för möjligheten de själva har att påverka sin stress och psykiska hälsa. Man vill synliggöra metoder och knep för ungdomar att främja psykiska hälsa genom ökad kunskap om stress och psykosomatiska besvär kopplade till stress.

Projektet ska ta fram ett material så att metoden kan spridas och fortsätta efter projektets slut. Projektet kommer börja samarbeta med några skolor i Stockholm. Allt eftersom är avsikten att sprida metoden.

Efter projektets slut avser Choice att fortsätta verksamheten inom ramen för deras ordinarie verksamhet.

Beviljat belopp

5 127 822 kronor

Projektets tidstatus

33%

Projektet startade i november 2020 och avslutas i november 2023.

Beviljat belopp

5 127 822 kronor

Projektets tidstatus

33%

Projektet startade i november 2020 och avslutas i november 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-11-09.