Till innehållet

Hälsocoachning - För mig, av mig

Projektet drevs av: Insamlingsstiftelsen Choice

Beskrivning av projektet

Detta projekt avbröts i juni 2021.

Choice ska utveckla en metod där elever i gymnasiet och på grundskolans senare del erbjuds coachande stöd om stress och psykisk hälsa.

Högskolestudenter från utbildningar inom vård och hälsa från till exempel läkar-, psykolog- och hälsopedagogprogram utgör ett hälsocoachteam som kommer till skolan och föreläser om stress och psykisk hälsa. Skoleleverna erbjuds sedan coachning av teamen, individuellt eller i grupp med fokus på att lyssna in eleverna och coacha dem kring vardagliga problem.

Syftet med projektet är att öka ungdomars förståelse för möjligheten de själva har att påverka sin stress och psykiska hälsa. Man vill synliggöra metoder och knep för ungdomar att främja psykiska hälsa genom ökad kunskap om stress och psykosomatiska besvär kopplade till stress.

Projektet ska ta fram ett material så att metoden kan spridas och fortsätta efter projektets slut. Projektet kommer börja samarbeta med några skolor i Stockholm. Allt eftersom är avsikten att sprida metoden. Efter projektets slut avser Choice att fortsätta verksamheten inom ramen för deras ordinarie verksamhet.

Beviljat belopp

5 127 822 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2020 och avslutades i juni 2021.

Beviljat belopp

5 127 822 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2020 och avslutades i juni 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • BU-guiden - elevaktiv folkbildning om psykisk ohälsa bland unga

    Projektet ska ta fram material och metoder för kamrater, vårdnadshavare och skolpersonal i frågor som gäller barns och ungdomars psykiska hälsa.

  • Lite mycket nu (tidigare Dags för motståndskraft)

    Syftet med projektet är att ge ungdomar verktyg och kunskap för att kunna förebygga, förhindra och hantera stress som är ett växande problem bland…

  • Gemenskap ger Kamratstöd

    Projektets ska öka kunskapen om den sociala hälsan inom gruppen ensamkommande flyktingungdomar samt hos berörda aktörer som kommer i kontakt med…

Sidan uppdaterades 2023-01-25.