Till innehållet

Händernas Hus 2.0

Projektet drevs av: Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att ge unga kvinnor som står långt från arbetsmarknaden möjlighet att bryta isolering, stärka sitt språk och självförtroende och komma in i arbete.

Målgruppen står långt från arbetsmarknaden på grund av att de är nyanlända, har låg utbildning eller av andra orsaker. Målet är att ta fram en metod som kombinerar handarbete och design med undervisning i svenska, samhällskunskap och entreprenörskap. De ska bygga upp en nära koppling till arbetsgivare för studiebesök och praktik. Efter projektet ska verksamheten leva vidare inom Emmaboda kommun. Vuxenskolan kommer att sprida projektets resultat och även finnas kvar i den del av verksamheten som kommer ha folkbildande insatser. 

Efter projektet

55 deltagare bestående av unga kvinnor i åldrarna 16- 25 år har deltagit i verksamheten. Målgruppen har deltagit i utbildningar i textilt arbete, handarbete, studiebesök hos företag, fått information om samhällsvetenskap, rättigheter och skyldigheter samt producerat omkring 400 produkter under projekttiden. Under projekttiden har en metodhandbok och två filmer tagits fram. Projektet har lett till ökad självkänsla, självförtroende, kunskap om svenska samhället, information om studier och vikten av studier och arbete. 80% av deltagarna har gått vidare till arbete och annan aktivitet, till exempel vidare studier.

Studieförbundet vuxenskolan använder metoden inom sin ordinarie cirkelverksamhet. Inom Emmaboda kommun lever projektet kvar inom ramen för verksamheten i Möjligheternas hus och de kommer att kunna använda den framtagna metoden även framöver, utifrån kommunen och målgruppens behov.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i december 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i december 2022.

Kontakt

Ort
Nybro

Liknande projekt

  • Välkommen in och ta plats

    Projektet syftar till att nyanlända 18-25 år ska komma in i det svenska samhället snabbare, genom att erbjuda ett sammanhang med breda kontaktnät…

  • Drevet

    Projektet syftar till att underlätta för ensamkommande flyktingungdomar i Malmö att erhålla kunskaper som ökar möjligheten till sysselsättning och…

  • Filmbron

    Projektet Filmbron ska skapa ett nätverk för att stärka ungdomar med filmintresse.

Sidan uppdaterades 2023-06-19.