Till innehållet

Hästen talar alla språk

Projektet drevs av: Caprifolens voltigeklubb

Beskrivning av projektet

Projektet ska överbrygga språkliga, kulturella och kognitionsmässiga olikheter och skapa en verksamhet där unga känner sig delaktiga och förstår alla steg i en verksamhet, även om de har olika erfarenheter, språk och funktionsförmåga.

I projektet Hästen talar alla språk ska man arbeta tillsammans med barn och unga som dels redan är engagerade i voltigeklubben Caprifolen och dels nyanlända barn och unga samt barn och unga med olika funktionsnedsättningar. Syftet är att arbeta utifrån KASAM-metoden (KASAM betyder känsla av sammanhang och syftar till att arbeta för att känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i det man gör) med framtagandet av musikaler där hästar och voltige används. Tillsammans ska man inom projektet överbrygga språkliga, kulturella och kognitionsmässiga olikheter.

Målet är att skapa en verksamhet där unga känner sig delaktiga och förstår alla steg i en verksamhet, även om de har olika erfarenheter, språk och funktionsförmåga. Inom projektet kommer det finnas olika delar för målgruppen att engagera sig, det kan vara dekor, musik, voltige eller något annat.

Projektet kommer överleva genom att man fortsätter använda metoderna inom verksamheten och sprida den inom andra idrotts- och ungdomsverksamheter. Metoderna sprids av bland andra SISU och Svenska ridsportsförbundet.

Det är de unga som gemensamt formar, skapar och bestämmer vad och hur de vill genomföra projektet.

Efter projektet

Målet var att skapa en verksamhet där unga känner sig delaktiga och förstår alla steg i en verksamhet, även om de har olika erfarenheter, språk och funktionsförmåga. Inom projektet fanns det olika delar för målgruppen att engagera sig i, så som dekor, musik, voltige eller något annat. Det var de unga som gemensamt formade, skapade och bestämde vad och hur de ville genomföra projektet. Projektet överlever genom att man fortsätter använda metoderna inom verksamheten och sprida den inom andra idrotts- och ungdomsverksamheter. Metoderna har bland annat sprids av SISU och Svenska ridsportförbundet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Kontakt

Ort
Våxtorp

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-07-08.