Till innehållet

Hero Of The Talk

Projektet drivs av: Södertälje Inter FC

Beskrivning av projektet

Projektet ska minska psykisk ohälsa bland unga genom att utveckla metoder mot mobbning och utanförskap.

Syfte och mål med detta projekt är att minska psykisk ohälsa bland unga genom att utveckla metoder mot mobbning och utanförskap. Den primära målgruppen är pojkar och flickor i åldern 10-13 år, då de är i fasen att skapa sin identitet som tonåringar. Metoden går ut på att genom olika idrotter och aktiviteter engagera och utbilda unga förebilder under ett utbildningsläger (Hero camp) som leds av lokala elitidrottare och förebilder som är utbildade Herocoacher. De unga förebilderna ska i sin tur kunna vägleda sina vänner i vad som är rätt och fel och stötta sina jämnåriga i förebyggande av mobbning och utanförskap och hur man kan stävja mobbning både i och utanför skolan. I projektet kommer man utbilda hundratals barn och ungdomar tillsammans med Södertälje kommun, fritidsgårdarna och de lokala idrottsföreningarna.

Efter projektet

Lägren Hero Camp och föreläsningar ute hos föreningar har varit en viktig pusselbit i projektet och man har dels lyckats utbilda över 2000 barn i Södertälje under året men framförallt utvecklat en utbildning (tillsammans med barnen) i form av ett färdigt skolpaket och en digital utbildningsplattform BE THE HERO som är anpassad till mellanstadiet. Vid redovisningstillfället så har 16 skolor runtom i Sverige genomfört Be The Hero.

Föreningen har bytt namn till Hero Of The Talk Sweden och utbildningsplattformen sprid till Sveriges mellanstadieskolor. Materialet sprids till alla mellanstadieskolor i Sverige.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2019 och avslutades i april 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2019 och avslutades i april 2022.

Kontakt

Ort
Södertälje

Liknande projekt

  • Samtal för ett liv fritt från våld

    Projektet ska utveckla en modell, som dels ökar pojkars och unga mäns stödsökande i relation till våld, dels skapar en metod för att samtala med…

  • Neighbourhood

    Detta projekts syfte och mål är att inspirera och motivera ungdomar i riskzon för socialt utanförskap till positiva beteendemönster och ett gott…

  • Safe Skills (tidigare Safetour)

    Projektet Safe Skills vill testa en förebyggande metod tillsammans med barn och unga. Syftet är att utveckla ett nytt sätt att förmedla och…

Sidan uppdaterades 2022-09-05.