Till innehållet

Hero Of The Talk

Projektet drivs av: Södertälje Inter FC

Beskrivning av projektet

Projektet ska minska psykisk ohälsa bland unga genom att utveckla metoder mot mobbning och utanförskap.

Syfte och mål med detta projekt är att minska psykisk ohälsa bland unga genom att utveckla metoder mot mobbning och utanförskap. Den primära målgruppen är pojkar och flickor i åldern 10-13 år, då de är i fasen att skapa sin identitet som tonåringar. Metoden går ut på att genom olika idrotter och aktiviteter engagera och utbilda unga förebilder under ett utbildningsläger (Hero camp) som leds av lokala elitidrottare och förebilder som är utbildade Herocoacher. De unga förebilderna ska i sin tur kunna vägleda sina vänner i vad som är rätt och fel och stötta sina jämnåriga i förebyggande av mobbning och utanförskap och hur man kan stävja mobbning både i och utanför skolan. I projektet kommer man utbilda hundratals barn och ungdomar tillsammans med Södertälje kommun, fritidsgårdarna och de lokala idrottsföreningarna.

Modellen som tas fram kommer att spridas över landet genom den utbildningsplattform som tas fram.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2019 och avslutades i maj 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2019 och avslutades i maj 2022.

Kontakt

Ort
Södertälje

Liknande projekt

  • Extremkoll

    Projektet ska erbjuda alla unga i Sverige, 13-25 år, kunskap och verktyg för att stå emot extremistiska budskap och propaganda på nätet.

  • Extremkoll 2.0

    Syfte och mål med projektet är att bygga en plattform för aktörer som arbetar för demokratiska värden och mot våldsbejakande extremism tillsammans…

  • FEST E-sport

    Det övergripande målet med FEST E-sport är att förebygga sexuella övergrepp och minska den faktiska och den upplevda otryggheten i och i anslutning…

Sidan uppdaterades 2020-07-03.