Till innehållet

Resurscenter Safe Space Malmö

Projektet drevs av: Flamman Socialt förebyggande Centrum

Beskrivning av projektet

Detta projekt syftar till att värna demokratin mot antidemokratiska beteenden och/eller radikalisering bland unga i åldern 13-25.

Avsikten är att bygga upp ett regionalt resurscenter som ska förmedla kunskap, arbeta demokratistärkande och erbjuda stöd på samhälls-, riskgrupps- och individnivå. Resurscentret ska även erbjuda kunskap och stöd till samhällsinstanser, exempelvis socialtjänst och skola, ett samlat åtgärdsprogram med demokratistärkande workshops och föreläsningar, utbildningar till yrkesverksamma och ledare på gräsrotsnivå samt ett individuellt anpassat stödprogram för individer för att lämna våldsbejakande rörelser.

Efter avslutat projekt

Projektet ledde till att det nu finns ett resurscenter i Malmö som under tre år har utbildat tusentals unga i demokrati och andra ämnen som verkar förebyggande mot antidemokratiska beteenden och radikalisering. Det har skapats en mentorsverksamhet för unga och de unga som ligger i riskzon för att hamna i antidemokratiska beteende och radikalisering har fått vägledning, coaching och stöd.

Genom resurscentret har det byggts upp ett stort nätverk, både nationellt och internationellt. Centret har genomfört utbildningar för bland annat polisen och socialtjänsten i Malmö samt kriminalvården som numera ingår i ett CEWS-nätverk. Det har tagits fram nyhetsbrev, broschyrer som spridits till skolor och till andra aktörer som möter målgruppen. En mentorshandbok för mentorer och yrkesverksamma har också tagits fram.

Safe Space har idag ett samarbete med Radicalization Awareness Network (RAN) vilket innebär att de via RAN:s kanaler och medlemsorganisationer kan sprida Safe Spaces arbete i Sverige ut till en mer internationell kontext.

Idag är centret en viktig samhällsaktör när det gäller att arbeta med dessa frågor och ingår som en del av organisationens reguljära verksamhet

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Unga mot extremism - Skåne och Blekinge

    Projektet syftar till att utveckla ungas inkludering i det förebyggande arbetet kring våldsbejakande extremism i alla kommuner i Skåne och Blekinge.

  • Flamman Akademi - Nej till kriminalitet

    Projektets syfte är att, tillsammans med unga, bygga ett stärkande program som stärker ungas livsfärdigheter, arbetar våldsförebyggande och stärker…

  • Resilient gamers

    Unga ska kunna motverka ett hatiskt klimat, uttryck för extremism och radikalisering inom gamingvärlden. Därför vill det här projektet skapa ett…

Sidan uppdaterades 2020-11-10.