Till innehållet

High Stakes - ungdomar i riskzonen för spelberoende

Projektet drivs av: Föreningen Flamman Ungdomarnas Hus

Beskrivning av projektet

High Stakes riktar sig till 16-25 åringar för att öka kännedomen om problematiken bakom spelberoende och dess konsekvenser. Projektet arbetar förebyggande, informativt och som stöd för de som redan är fast eller på väg in i ett spelmissbruk. 

Syftet med projektet är att lyfta problematiken kring spelberoende och dess konsekvenser och att stödja ungdomar i riskzonen bort från spelberoende och/eller redan pågående spelproblematik. Vidare ska projektet dokumentera och utveckla en permanent modell för förebyggande av ungdomars spelberoende samt stöd i pågående spelproblematik, samt utveckla en permanent, rikstäckande online-modell och virtuell värld för stöd till ungdomar i riskzonen för spelberoende samt på väg bort från spelproblematik. 

Målsättningen är att nå minst 225 ungdomar i Malmö som deltar i projektets lokala programverksamhet i sin helhet, samt att ha kvalificerade kontakter med minst 2000 ungdomar från hela landet som genomgår e-simulerade utbildningar i den virtuella världen. Vidare ska onlineverksamheten nå ca 20 000 i målgruppen. Målsättningen är dessutom att de som deltagit i projektet ska ha fått ny kunskap, nya kontakter eller på annat sätt minskat risken för att hamna i spelberoende. Projektet ska även bidra till alternativa livsstrategier för ungdomar som befinner sig i riskzonen för spelberoende, eller befinner sig på väg bort från ett redan påbörjat spelberoende. 

Projektet kommer att leva vidare efter projektets slut genom utveckling av ett program som alla aktörer som vill arbeta med frågan kan använda sig av efter dessa tre år. Programmet kommer att bestå av:  1. En Malmö-modell – Allt vi lärt oss av den lokala programverksamheten sammanfattas till en arbetsmetod och material för detta skapas och sprids vidare.  2. En virtuell värld  3. Online åtgärder på nätet  Dessa tre punkter ovan formar programmet som efter projektets slut kommer bli en del av samarbetspartnernas ordinära verksamhet.

High Stakes är ett samarbete mellan Flamman Ungdomarnas hus och:

 • High Stakes 5 (ungdomsledare från målgruppen)
 • Spiritus Mundi
 • Öppenvårdshuset Gustav, Sociala resursförvaltningen, Malmö stad
 • Spelberoendes förening i Malmö 
 • Forskare Anders Håkansson, Lunds Universitet

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i februari 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i februari 2019.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

 • Aktiva Tjejer - En nationell satsning!

  Aktiva Tjejer i Malmö har växt och det har visat sig att det behövs fler Aktiva Tjejer grupper i hela Sverige! Aktiva Tjejer ska därför göra en…

 • Arrangörsskolan

  Vi skapar en arrangörsskola där ungdomar lär sig arrangera och producera festivaler, konserter, talangjakter, tävlingar och workshop. Allt utifrån…

 • #minframtid

  Projektet ska utveckla en modell där ungdomar i årskurs åtta från Rosengård utbildar sig till ambassadörer. Målet är att unga ska få ökad kännedom…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.